Vil udvikle system, der gør det lettere at dosere type 2-diabetesmedicin korrekt | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Vil udvikle system, der gør det lettere at dosere type 2-diabetesmedicin korrekt

Mennesker med type 2 diabetes skal ikke blot slås med sygdommen, men ofte også med at dosere deres medicin korrekt. Følgen er, at mange får forkert behandling, men det vil Nynne Holdt-Caspersen lave om på: Hun vil udvikle et beslutningsstøttesystem, der kan hjælpe patienterne og give dem personlig vejledning og påmindelser om doseringen af medicinen.

Nynne Holdt-Caspersen har netop fået en bevilling på 550.000 kr. fra Danish Diabetes Academy og medfinansiering fra Novo Nordisk til et ph.d.-forløb, hvor hun kan udvikle dette beslutningsstøttesystem.

Nynne Holdt-Caspersen tager udgangspunkt i nye diabetesmedikamenter – som man spiser - såsom oral semaglutid, der har vist lovende resultater i forhold til blodsukkerregulering og reduktion af risikofaktorer som blodtryk og vægt. ”Men der er behov for mere, ikke mindst fordi instruktionerne om doseringen kan være relativt komplekse, og fordi det er svært at udregne dosisbehovet”, siger hun.

Her skal det nye beslutningsstøttesystem hjælpe ved at inddrage information om aktivitet i løbet af dagen, der kontinuert opsamles ved hjælp af sensorer, samt patientens blodsukker. ”Denne information kan anvendes til at generere en profil af patienten, hvorved det er muligt at automatisere patientvejledningen”, siger Nynne Holdt-Caspersen.

Målinger samt dagbogs- og spørgeskemadata
På nuværende tidspunkt er der ikke udført kliniske forsøg, hvor blodsukker er kontinuert monitoreret på patienter, der får oral semaglutid (GLP-1 antidiabetikum). Af denne grund skal arbejdet startes med et tre måneders pilotstudie, hvori kontinuerte målinger af blodsukker og aktivitet samt dagbogs- og spørgeskemadata indgår som datagrundlag. I alt skal indgå 20 forsøgspersoner.

De data, der samles sammen, vil blive analyseret ved brug af kunstig intelligens og parameteranalyse, så parametre, der vurderes af relevans for den understøttende diabetesbehandling, kan identificeres.

Resultaterne af dataanalysen vil blive anvendt til udvikling af det beslutningsstøttesystem, der evalueres i forhold til dets evne til at vejlede patienten i dosering af det orale diabetesmedikament, samt hvorvidt det bidrager til optimeret behandling.

Systemet skal herefter undersøges i forhold til en kontrolgruppe for at fastlægge effekten i et klinisk forsøg med 150 forsøgspersoner.

Skal arbejde i Aalborg og på universitet i Pavia
Nynne Holdt-Caspersen har fået bevillingen fra en pulje, der støtter unge forskere, der sideløbende støttes af life science industrien. I dette tilfælde er det Novo Nordisk, der betaler 2/3 af udgifterne af sin særlige STAR-pulje – STAR for Science Talent Attraction and Recruitement.

Hun skal afvikle hovedparten af sit ph.d.-forløb i Aalborg – på universitetet, Steno Diabetes Center Nordjylland og Novo Nordisks Aalborg-afdeling med ca. 50 ansatte, primært biostatistikere. Hendes hovedvejleder bliver seniorforsker, lektor Morten Hasselstrøm Jensen, Aalborg Universitet og Steno Diabetes Center Nordjylland.

Den resterende tid skal hun arbejde på universitet i Pavia, Italien, i en forskergruppe, der ledes af professor Riccardo Bellazzi, chef for universitetets afdeling for elektronik, computer og biomedicinsk ingeniørvidenskab. 

Fakta

  • Nynne Holdt-Caspersen, cand.polyt.

  • Har fået bevilget 550.000 kr. af Danish Diabetes Academy

  • Titel på projekt: Continuous Glucose Monitoring to Support People on Oral Antidiabetic Treatment

  • Forskningsinstitution: Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, Steno Diabetes Center Nordjylland og Novo Nordisk A/S

  • Vejleder: Lektor, seniorforsker Morten Hasselstrøm Jensen, cand.polyt., ph.d., Aalborg Universitet og Steno Diabetes Center Nordjylland


Kontakt
Nynne Holdt-Caspersen
E-mail: Nynne@holdt-caspersen.dk
Tlf: +45 61 65 92 60
Linkedin.com/in/nynne-holdt-caspersen-03ba10a3

Danish Diabetes Academy
Managing Director Tore Christiansen
E-mail: tore.christiansen@rsyd.dk
Tel: +45 29 64 67 64