Vil finde dem med diabetisk nyresygdom, som har brug for mere aggressiv behandling | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Vil finde dem med diabetisk nyresygdom, som har brug for mere aggressiv behandling

Selv om forskerne har identificeret næsten 100 genetiske varianter, der er forbundet med diabetes, udgør de under 10 pct. af sygdomsvariansen. Resultaterne med hensyn til genetiske varianter og diabetiske senkomplikationer er endnu mere skuffende, men nu går danske og australske forskere sammen med det mål bedre at forstå sammenhængen.

”Vi arbejder med at forstå byrden, naturhistorien og tilbøjeligheden i den danske befolkning - med eller med risiko for diabetes - til at udvikle komplikationer”, siger de og fastslår deres mål som ”at skitsere de kliniske, metaboliske og epigenetiske korrelater af sygdomme for i sidste ende at forudsige, behandle og forhindre diabetisk nyresygdom”. Et vigtigt delmål er at finde de patienter med diabetisk nyresygdom, der har brug for mere aggressiv behandling.

De danske forskere arbejder på Steno Diabetes Center Copenhagen og på Københavns Professionshøjskole, Bioanalytikeruddannelsen på Institut for Teknologi på det Sundhedsfaglige Fakultet. Projektets leder er professor Peter Rossing. Det australske bidrag kommer fra professor Sam El-Osta, Central Clinical School, Monash University, Melbourne, Australien, hvor han er leder af programmet for epigenetik i folkesundhed og sygdom i Afdelingen for sukkersyge. Han har netop fået en bevilling på 250.000 kr. fra Danish Diabetes Academy til at komme til Danmark som gæsteprofessor og bidrage med sin viden.

Forskerne er glade for at få denne mulighed, for opgaven er stor: Diabetes er den hurtigst voksende kroniske tilstand i Danmark og i Australien, og den stiger hurtigere end andre kroniske sygdomme såsom hjertesygdomme og kræft.

”Forebyggelse og vellykket håndtering af diabetiske komplikationer er vigtig, og de største omkostninger ved diabetes skyldes udviklingen af senkomplikationer som fx blindhed, amputationer, koronar hjertesygdom, slagtilfælde, nyresvigt og for tidlig dødelighed”, siger professor Sam El-Osta.

Han peger på, at trods de store fremskridt inden for detektion og styring er optimal diabeteskontrol utilstrækkelig til at forhindre udvikling og progression af diabetiske komplikationer. ”Det kræver nye strategier at tackle de mange komplikationer, der følger i kølvandet på epidemien af diabetes, der rammer 400 millioner voksne over hele verden”, siger han.

Genetiske forskelle en del af forklaringen
Det ligger fast, at genetiske forskelle kan forklare, hvorfor nogle udvikler visse tilstande eller komplikationer, mens andre forbliver upåvirket trods lignende miljøeksponeringer.

”Selvom genetisk determinisme forbliver et hovedfokus i translationelforskning, er det nu klart, at selv med omfattende sekventering kan kun en del af variationen i komplekse fænotypiske træk forklares med genetiske variationer. Bortset fra sjældne monogenetiske sygdomme ser sygdomspatogenesen ud til at være på grund af komplekse interaktioner mellem miljøfaktorer og sygdomsprædisposition”, siger Sam El-Osta.

Vil vurdere DNA-methylering ved hjælp af PROFIL Diabetes Registry
Der er i disse år øget interesse for området epigenetik, som er studiet af DNA-modifikationer uden ændringer i den genetiske sekvens. Fordi det forstås, at genetisk arvelighed ikke fuldt ud kan forklare modtageligheden for diabetisk nyresygdom, vil de danske og australske forskere vurdere DNA-methylering ved hjælp af Steno Diabetes Center Copenhagen PROFIL Diabetes Registry.

”Vi antager, at epigenetiske veje, specifikt DNA-methylering, bestemmer, hvorfor nogle personer med diabetes er programmeret til/udvikler komplikationer af deres sygdom, mens andre ikke gør det på trods af en lignende varighed af diabetes, behandlingsintensitet og gennemsnitlig eksponering for glukose”, siger den australske forsker.  

Han og hans danske kolleger vil - i betragtning af denne betydning af epigenetisk programmering i udviklingen og progressionen af diabetisk nyresygdom - definere den danske methylerings risikoscore.

I ansøgningen om støtte til Danish Diabetes Academy har de peget på, at de forventer - ved at anvende moderne genomiske teknologier, der aldrig tidligere er blevet undersøgt i PROFIL, parallelt med en detaljeret undersøgelse af de kliniske mønstre og metyleringsdeterminanterne blandt danske populationer -  at dette nye projekt afslører de vigtigste veje forbundet med diabetisk nyresygdom.

”Funktionel netværksbaseret analyse af differentielt methyleredegener kan i sidste ende føre til udvikling af nye terapier, biomarkører og forebyggelsesstrategier for at reducere lidelse og skadelige konsekvenser af diabetes på nyrerne og muligvis andre vaskulære steder”, peger de på.  

Sam El-Osta vil arbejde i Danmark fra september måned i år til marts næste år. Sideløbende vil en række yngre forskere fra henholdsvis Danmark og Australien arbejde i Sam El-Ostas og Peter Rossings Labratorier for at udvikle nye teknologier og samarbejde, så de kan yde deres bidrag til at nå målet: En bedre mulighed for at forudsige, behandle og forhindre diabetisk nyresygdom.  

Fakta

  • Sam El-Osta, professor, PhD, Monash University, Epigenetics in Human Health and Disease, Melbourne, Australien

  • Har fået bevilget 250.000 kr. fra Danish Diabetes Academy

  • Titel på projekt: Loss of Methylation Predicts Risk of Nephropathy in the Steno PROFIL Diabetes Registry

  • Forskningsinstitution i Danmark: University College Copenhagen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Department of Technology, Biomedical Laboratory Science Copenhagen, og Steno Diabetes Center Copenhagen

  • Vært i Danmark: Professor, overlæge og forskningsleder komplikationsforskning Peter Rossing, Steno Diabetes Center Copenhagen


Kontakt
Sam El-Osta
E-mail: sam.el-osta@monash.edu
Tel: +61 425 706 008
https://research.monash.edu/en/persons/sam-el-osta
Linkedin.com/in/sam-el-osta-human-epigenetics
https://twitter.com/SamElOsta1

Peter Rossing
E-mail: peter.rossing@regionh.dk
Tlf: +45 30 91 33 83

Danish Diabetes Academy
Managing Director Tore Christiansen
E-mail: tore.christiansen@rsyd.dk
Tel: +45 29 64 67 64