Nyt ph.d.-projekt skal bane vejen for bedre behandling af skrumpelever | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Nyt ph.d.-projekt skal bane vejen for bedre behandling af skrumpelever

Kamilla Holtmann Hejn skal i sit ph.d.-projekt undersøge, om aktivering af G protein-koblede receptorer kan modvirke aktivering af leverens stellate celler og forbedre blodkredsløbet i den syge lever. Hvis det lykkes, kan det i sidste ende være en potentiel behandling mod skrumpelever.

Skrumpelever er en udbredt sygdom, der årligt er årsag til mange dødsfald. Skrumpelever kan være forårsaget af både alkoholisk og ikke-alkoholisk fedtleverbetændelse, hvor den sidstnævnte forkortes NASH (nonalkoholisk steatohepatitis).

”Når NASH udvikles, indsnævres leverens små blodkar, der dannes arvæv, og patienten udvikler forhøjet blodtryk i det portalekredsløb, der forsyner leveren med blod fra tarmen. Dette nedsætter leverens funktion og kan medføre livstruende følgesygdomme eller akut leversvigt”, fortæller Kamilla Holtmann Hejn, der fornyligt blev kandidat i biomedicin fra Syddansk Universitet.

Hun har nu fået en bevilling fra Danish Diabetes Academy til en ph.d. og skal i gang med at undersøge en særlig celletype i leveren, kaldet stellate celler, hvis aktivering kan være skyld i det forhøjede blodtryk.

”De stellate celler menes at regulere leverens blodgennemstrømning, men under udviklingen af NASH og skrumpelever ændrer cellerne sig fra at understøtte leverens funktioner til at danne ovennævnte arvæv. Cellerne ’aktiveres’”, siger Kamilla Holtmann Hejn.

”En effektiv behandling af patienter med disse sygdomme ville hvert eneste år kunne redde tusindvis af liv og forøge livskvaliteten hos mange flere”


Skal undersøge problematisk aktivering af leverceller – og se om den kan undgås
Når de stellate celler aktiveres, nedreguleres en gruppe af receptor-proteiner kaldet stimulerende G protein-koblede receptorer (GsPCR'er). Håbet er, at stimulering af disse receptorer kan modvirke aktiveringen af de stellate celler og forhindre dannelsen af arvæv i NASH.

”For at undersøge dette vil jeg grundigt kortlægge sammensætningen af G protein-koblede receptorer i stellate celler fra patienter med NASH og anvende denne viden til i laboratoriet at behandle levervæv udtaget fra patienter med skrumpelever. Jeg vil desuden anvende eksperimentelle sygdomsmodeller til undersøgelse af mekanismerne, der ligger bag GsPCR'enes funktioner”, fortæller Kamilla Holtmann Hejn.

De G protein-koblede receptorer er særligt interessante at undersøge, da de er kendte som receptorer, der kan stimuleres med medicinsk behandling.

”I mit projekt vil jeg afsøge mulighederne for behandling af NASH, skrumpelever og forhøjet blodtryk i leveren, gennem målrettet stimulering af GsPCR'er udtrykt i de stellate celler. En effektiv behandling af patienter med disse sygdomme ville hvert eneste år kunne redde tusindvis af liv og forøge livskvaliteten hos mange flere”, siger Kamilla Holtmann Hejn.

Samarbejde mellem hospitaler og universiteter på tværs af landegrænser sikrer forskning af høj kvalitet
Projektet skal udføres under ledelse af lektor Kim Ravnskjær ved Syddansk Universitet, som Kamilla Holtmann Hejn allerede under sit bachelor- og kandidatprojekt har etableret et godt samarbejde med.

Tidligt i projektet skal hun også arbejde sammen med lektor Zachary Gerhart-Hines ved Novo Nordisk Foundation Center For Basic Metabolic Research, Københavns Universitet. I Gerhart-Hines’ laboratorium skal hun isolere humane leverceller fra biopsier og lave de første analyser. Biopsierne får hun via et samarbejde med professor Lise-Lotte Gluud, som er gastroentorolog og hepatolog ved Hvidovre Hospital.

Sidst, men ikke mindst, skal Kamilla Holtmann Hejn midt i projektet tre uger til Groningen i Holland hos professor Peter Olinga. Hans forskningsgruppe er verdensførende i metoder til studier af snit fra leverbiopsier, mens vævet stadig er levende.

”Med projektet her forventer jeg at fortsætte på min vej mod at blive en selvstændig forsker inden for kronisk leversygdom”, afslutter Kamilla Holtmann Hejn, som glæder sig til et projekt, der går på tværs af sektorer og discipliner.  

Fakta

  • Kamilla Holtmann Hejn, cand.scient.

  • Har fået bevilliget 1,1 mio. kr. af Danish Diabetes Academy

  • Titel på projektet: Stellate Cell Cyclic Nucleotide Signaling in Hepatic Vascular Disease

  • Forskningsinstitution: ATLAS (Center for Functional Genomics and Tissue Plasticity), Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, Syddansk Universitet

  • Vejleder: Lektor Kim Ravnskjær, ph.d., Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet


Kontakt
Kamilla Holtmann Hejn
E-mail: kamillahejn@gmail.com
Tlf: +45 26 22 63 00

Danish Diabetes Academy
Managing Director Tore Christiansen
E-mail: tore.christiansen@rsyd.dk
Tel: +45 29 64 67 64

/Af Project Manager Nina Jensen, Danish Diabetes Academy