Hvordan former vores livshistorie den akkumulerede risiko for diabetes - et evolutionært perspektiv | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Hvordan former vores livshistorie den akkumulerede risiko for diabetes - et evolutionært perspektiv

Engelsk gæsteprofessor forfiner sine teoretiske modeller under opholdet i Danmark. Målet er bedre forebyggelse af diabetes, skræddersyet den enkeltes livshistorie

Det ligger i forskeres dna, at de skal arbejde internationalt. Professor Jonathan Wells fra University College, London, gør det i særklasse, og det er med viden fra forskning i bl.a. Brasilien, Peru, Etiopien, Malawi, Nepal, Island og Danmark, at han nu kommer til Steno Diabetes Center Copenhagen som gæsteprofessor.

Det er Danish Diabetes Academy (DDA), der med en bevilling på 225.750 kr. har gjort det muligt – og det vil bl.a. betyde, at Jonathan Wells også kommer til at kunne medtage Grønland på sin lange liste over steder, hvor han har skaffet ny viden om, hvorfor nogle mennesker har større risiko for at udvikle sygdom end andre.

Forsker i type 2 diabetes og graviditetsdiabetes

Jonathan Wells er professor i antropologi og pædiatrisk ernæring, og i løbet af gæsteprofessoratet skal han forske i type 2 diabetes og graviditetsdiabetes.

”Ved at kombindere nye evolutionsbiologiske teorier, unikke danske registre og danske og udenlandske kohortestudier vil vi forstå, hvordan akkumulering af risikofaktorer som fx underernæring og infektioner tidligt i livet samt overvægt og stress livet igennem påvirker forekomsten af type 2 diabetes og graviditetsdiabetes senere i livet”, siger Jonathan Wells.

Det overordnede mål er bedre at kunne forstå, hvordan forskellige miljøer former et menneskes fremtidige diabetesrisiko og dermed på sigt bidrage til at udvikle mere effektive forebyggelsesstrategier, der i højere grad end tidligere vil kunne skræddersyes til den enkelte borgers livshistorie. Jonathan Wells peger på, at nogle af risikofaktorerne i høj grad er formet af de geografiske miljø, vi lever i. Fx vil miljøer med meget varme, kulde eller høje niveauer fremme kroppens stressrespons.

Hidtil har den engelske antropolog mest rejst i varme lande, men nu inddrages altså Grønlands Universitet Ilisimatusarfik og, foruden Steno Diabetes Center Copenhagen, også, Københavns Universitet og Syddansk Universitet, hvor han med professor Marit Jørgensen skal arbejde med risikoen for at få diabetes i Grønland.

Jonathan Wells har samarbejdet med danske forskere i mange år, ikke mindst med seniorforsker Gregers Stig Andersen fra til Steno Diabetes Center Copenhagen, der skal være hans vært. Bl.a. deltager han i vejledningen af MSc, ph.d. Rasmus Wibæk under hans arbejde med den postdoc, som DDA også har finansieret. Wibæk forsker i sammenhængen mellem vækst i barndommen og risikofaktorer for udvikling af fedme, type-2-diabetes og hjertekarsygdomme.

Fakta

Titel og navn: Professor Jonathan CK Wells, UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, University College London, UK  

Har fået bevilliget 225.750 kr. af Danish Diabetes Academy.

Titel på projekt: Developing an evolutionary approach to Type 2 and Gestational Diabetes.

Forskningsinstitution: Steno Diabetes Center Copenhagen//Københavns Universitet og Syddansk Universitet

Vært: Seniorforsker Gregers Stig Andersen

Mail: jonathan.wells@ucl.ac.uk

--

Kontakt Danish Diabetes Academy

Managing Director Tore Christiansen

Mail: tore.christiansen@rsyd.dk

Tlf: +45 2964 6764