Vil finde forklaring på alvorlig bivirkning til brystkræft | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Vil finde forklaring på alvorlig bivirkning til brystkræft

Stofskifteforstyrrelser øger risikoen for, at brystkræft vender tilbage, og fordobler også dødeligheden – nu går ung forsker efter forklaringen, forebyggelse og behandling.

Patienter med brystkræft får ofte alvorlige bivirkninger efter deres behandling. Stofskifteforstyrrelser er en af dem, og den øger ikke blot risikoen for, at brystkræften vender tilbage, men fordobler også dødeligheden. Desværre ved forskerne endnu ikke, hvorfor det sker - og har derfor dårlige behandlingsmuligheder – men det er der nu mulighed for at ændre på. I hvert fald har MSc i biokemi Mona Ali fået en bevilling fra Danish Diabetes Academy til at skaffe viden om, hvad der sker.

”Min teori er, at der opstår ændinger i skeletmusklerne, som optager størstedelen af glukose hos mennesker, og at det er disse ændringer, der forårsager insulinresistens,” siger hun.

Mona Ali er sikker på, at resultaterne fra studiet vil klarlægge potentielle årsager til stofskifteforstyrreler hos patienter med brystkræft og brystkræft-overlevere, og at det vil bane vejen for nye forebyggelses- og behandlingsmuligheder.

Bliver bindeled mellem to forskningsmiljøer

Mona Ali, der er 30 år, skal gennemføre sit ph.d.-forløb på Københavns Universitets Institut for Idræt og Ernæring, og hendes hovedvejleder er lektor, ph.d. Lykke Sylow.

Hun har allerede flere aftaler med andre forskere, der vil vejlede hende i forløbet, blandt dem er professor, forskningsleder Marja Jäättelä fra Kræftens Bekæmpelses ”Celledød og Metabolisme”, og både hun og Lykke Sylow ser store muligheder i, at Mona Ali kommer til at fungere som bindeled mellem de to forskningsmiljøer.

”Vi får en fantastisk mulighed for at kombinere vores ekspertise i cancer cellebiologi med deres i muskel metabolisme og skabe spændende synergi mellem disse områder,” siger Marja Jäättelä.

Mona Ali skal tilbringe en periode hos professor Marja Jäättelä, og i seks måneder skal hun til Universitetet i Melbourne, til seniorforsker Benjamin L. Parker, som hun allerede nu samarbejder med om analyser af skeletmuskler fra mennesker, der har overlevet brystkræft. Derudover vil Mona Ali også have et samarbejde med professor Peter Schwarz fra Rigshospitalets Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme.

Tre overordnede mål

Mona Ali har opstillet tre overoverordnede mål for sit ph.d.-projekt:
1) Undersøge forholdet mellem insulinresistens i skeletmuskel og brystkræft-relaterede stofskifteforstyrrelser,
2) Identificere molekylære ændringer forårsaget af brystkræft og/eller kemoterapi i skeletmuskel og
3) Bestemme de molekylære mekanismer i skeletmuskulaturen, som kan forårsage brystkræft-relateret insulinresistens og stofskifteforstyrrelser.

 

Fakta

Titel og navn: MSc Mona Ali, f 1990

Har fået bevilliget 1.1 mio. kr. af Danish Diabetes Academy.

Titel på projekt: Determining the impact of breast cancer on skeletal muscle molecular regulation and insulin sensitivity.

Forskningsinstitution: Københavns Universitets Institut for Idræt og Ernæring

Hovedvejleder: Lektor, ph.d. Lykke Sylow

Mail: msa@nexs.ku.dk

Tlf: +45 9330 3030

---

Kontakt Danish Diabetes Academy

Managing Director Tore Christiansen

Mail: tore.christiansen@rsyd.dk

Tlf: +45 2964 6764