Vil arbejde for at færre mennesker med diabetes får tarmkræft | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Vil arbejde for at færre mennesker med diabetes får tarmkræft

Tinne Laurberg skal undersøge, om en mere målrettet tarmkræft-screening kan nedsætte risikoen for at udvikle tarmkræft hos mennesker med diabetes.

Patienter med diabetes har 25 procent øget risiko for at udvikle tarmkræft sammenlignet med dem, der ikke har diabetes. Dertil kommer, at deres dødelighed er højere efter behandling. Hvorfor ved man ikke i dag, og derfor har lægerne også svært ved at starte målrettede indsatser, der kan fjerne denne forskel.
Men, siger læge, ph.d. Tinne Laurberg fra Steno Diabetes Center Aarhus: ”Kan vi ikke finde nye måder, der sikrer, at flere med diabetes bliver screenet for tarmkræft?”

Den idé har vundet gehør i Danish Diabetes Academy, som nu har sikret økonomi til, at Tinne Laurberg kan gå i gang med arbejdet i sin postdoc. Den skal afvikles på Steno Diabetes Center Aarhus over fire år, så Tinne Laurberg kan fortsætte sit arbejde som hospitalslæge på deltid.

Professor Annelli Sandbæk fra Steno Aarhus bliver hendes primære vejleder, men hun skal også arbejde tæt sammen med professor Berit Andersen fra Regionshospitalet i Randers. Hun er leder af tarmscreeningsprogrammet i Region Midtjylland og bliver nøgle-medspiller i udviklingen af indsatser, der skal få flere med diabetes til at blive screenet. 

Deltager mennesker med diabetes i samme grad som andre?

Tinne Laurberg begynder sin forskning med at undersøge, om patienter med diabetes deltager i det danske tarmscreeningsprogram i samme grad som patienter uden diabetes, om andelen af positive afføringsprøver er højere, og om der hos denne gruppe findes flere forstadier til tarmkræft og kræfttilfælde sammenlignet med deltagere, der ikke har diabetes.

Den viden, der samles ind, vil blive brugt til at udvikle indsatser, som kan føre til, at en højere andel af mennesker med diabetes bliver screenet for tarmkræft.

”Det vil mindske risikoen for, at patienter med diabetes vil udvikle tarmkræft og forbedre overlevelsen efter sygdom,” siger Tinne Laurberg.

Måske skal de inviteres anderledes

Blandt de indsatser, hun allerede i dag ser for sig, er at denne patientgruppe bliver inviteret anderledes end med brev, som det sker i dag. Andre muligheder er, at deres aldersgrænse for screening nedsættes, at de screenes oftere og/eller at grænseværdien for, hvornår afføringstesten er positiv, ændres.

”Ydermere vil registerstudierne kunne give indsigt i, om tarmkræftpatienter med diabetes kunne have gavn af, at der udarbejdes mere specifikke behandlings- og/eller opfølgnings-guidelines for netop dem,” siger Tinne Laurberg.

De store danske dataregistre skal bidrage med megen viden, men desuden skal Tinne Laurberg i postdoc-perioden arbejde på universiteterne i Gøteborg og Manchester. I Gøteborg skal hun bl.a. arbejde med tarmkræft-data, som er koblet til det nationale svenske diabetesregister, som siden 1996 har indsamlet information om alle voksne diabetes-patienters rygevaner, BMI, blodtryk, kolesterol m.v.
I Manchester skal hun i særlig grad beskæftige sig med deres data om fedmes betydningen for overlevelse efter behandling af tarmkræft. 

 

Fakta

Titel og navn: MD, ph.d. Tinne Laurberg, f 1976

Har fået bevilliget 1.2 mio. kr. af Danish Diabetes Academy.

Titel på projekt: Impact of Diabetes on Colorectal cancer

Forskningsinstitution: Steno Diabetes Center Aarhus / Aarhus Universitet

Hovedvejleder: Professor Annelli Sandbæk

Mail:  tinlaurb@rm.dk

Tlf: +45 2033 3009

---

Kontakt Danish Diabetes Academy

Managing Director Tore Christiansen

Mail: tore.christiansen@rsyd.dk

Tlf: +45 2964 6764