Vil udvikle skræddersyet indsats for de 18-45-årige med diabetes | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Vil udvikle skræddersyet indsats for de 18-45-årige med diabetes

Nyt ph.d.-projekt skal skaffe viden om, hvordan de 24.000 med diabetes i aldersgruppen har det – og hvad de har behov for. Det ved man ikke meget om i dag.  

Selv om ca. 24.000 personer mellem 18 og 45 år lever med diabetes, ved man ikke ret meget om, hvilke og hvor mange komplikationer, sygdommen giver dem. Man ved heller ikke, om gruppen har særlige kendetegn, ressourcer og behov.

Det vil forskningsassistent, MSc i Folkesundhedsvidenskab Kristine Stoltenberg Addington nu ændre på, og samtidig vil hun udvikle en skræddersyet indsats, der kan forbedre gruppens livskvalitet og forebygge sygdomsforværring. 

Det skal ske i det ph.d.-forløb, hun netop har fået støtte til fra Danish Diabetes Academy. Der er stort behov for en indsats: Stadigt flere udvikler kroniske komplikationer som fx nyresygdom, nervesygdom, øjensygdom og hjerte-kar-sygdom. 

”Dertil kommer, at det ikke hidtil er lykkedes at skabe fremskridt inden for forebyggelse af komplikationer i denne gruppe. De 18-45-årige udgør en vigtig befolkningsgruppe, da de har travlt med mange opgaver både i familien og på arbejdsfronten. Derfor er der behov for at sikre, at denne gruppe har god trivsel og et godt helbred”, siger Kristine Stoltenberg Addington. 

Hun er i dag forskningsassistent på Steno Diabetes Center Copenhagen, og hendes ph.d.-år skal foregå i et samarbejde mellem enhed for sundhedsfremmeforskning og klinisk forskning i dette center og Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, hvor hendes hovedvejleder er ansat.

Ideen til projektet udspringer fra et dialogmøde om forskningsstrategi mellem brugergruppen på Steno Diabetes Center Copenhagen og Diabetes Management Forskningsgruppen afholdt i 2019. Til dette møde fremhævede brugergruppen, at der mangler viden om og støttemuligheder for personer, der i en tidlig alder får komplikationer til deres diabetes.   

 

Starter med at kortlægge komplikationer

Projektet består af tre dele, hvoraf den første indeholder et registerstudie, som skal kortlægge komplikationer til diabetes blandt de 18-45-årige samt gruppens økonomiske og sociale karakteristika. Baseret på disse resultater vil Kristine Stoltenberg Addington interviewe personer med diabeteskomplikationer om, hvilke ressourcer og behov for støtte og/eller behandling, de oplever. I del tre inviteres målgruppen og andre relevante interessenter til sammen at udvikle en indsats, som efterfølgende vil blive pilotafprøvet.

 

Desto tidligere, man får diabetes, desto større risiko for komplikationer

En række forskningsresultater sætter fokus på behovet for det arbejde, DDA-bevillingen nu kan sætte i gang: Desto yngre, man er, når man får diabetes, desto større er risikoen for at udvikle komplikationer. Et dansk studie har vist, at én af fire yngre voksne med type 1 diabetes havde udviklet mindst én komplikation, før de blev 35 år, og et andet studie har fundet alvorlige komplikationer (retinopati, neuropati og nefropati) hos tre ud af fire i de tidlige 20’ere med type 1 diabetes, inden for otte års sygdom. Blandt yngre voksne med type 2 diabetes ses også en større risiko for at udvikle komplikationer, viser forskning på området. 

”Tidligere studier har også fundet, at yngre voksne med type 2 diabetes oplever flere psykosociale udfordringer og har andre behandlingsbehov end ældre”, fortæller Kristine Stoltenberg Addington.  

Hun skal som led i arbejdet med ph.d.’en opholde sig en periode på Leicester General Hospital i England, hos professor Melanie J. Davies, der på verdensplan er en af de kyndigste, når det kommer til klinisk forskning i komplikationer til diabetes.

 

Fakta

Titel og navn: Forskningsassistent, MSc i Folkesundhedsvidenskab Kristine Stoltenberg Addington, f 1990

Har fået bevilliget 1.1 mio. kr. af Danish Diabetes Academy.

Titel på projekt: Younger adults living with diabetes complications: A mixed-methods study investigating the burden of complications and developing a co-created support intervention 

Forskningsinstitution:  Steno Diabetes Center Copenhagen & Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

Hovedvejleder:  Forskningsgruppeleder, lektor Maria Kristiansen

Bi-vejledere: Seniorforsker og teamleder Nana Folmann Hempler, seniorforsker og teamleder Gregers Stig Andersen, seniorforsker og teamleder Marie Frimodt-Møller

Mail: kristine.stoltenberg.addington@regionh.dk 

Tlf: +45 4140 1520

--

Kontakt Danish Diabetes Academy

Managing Director Tore Christiansen

Mail: tore.christiansen@rsyd.dk

Tlf: +45 2964 6764

Nyt ph.d.-projekt skal skaffe viden om, hvordan de 24.000 med diabetes i aldersgruppen har det – og hvad de har behov for. Det ved man ikke meget om i dag.  

Selv om ca. 24.000 personer mellem 18 og 45 år lever med diabetes, ved man ikke ret meget om, hvilke og hvor mange komplikationer, sygdommen giver dem. Man ved heller ikke, om gruppen har særlige kendetegn, ressourcer og behov.

Det vil forskningsassistent, MSc i Folkesundhedsvidenskab Kristine Stoltenberg Addington nu ændre på, og samtidig vil hun udvikle en skræddersyet indsats, der kan forbedre gruppens livskvalitet og forebygge sygdomsforværring.
Det skal ske i det ph.d.-forløb, hun netop har fået støtte til fra Danish Diabetes Academy. Der er stort behov for en indsats: Stadigt flere udvikler kroniske komplikationer som fx nyresygdom, nervesygdom, øjensygdom og hjerte-kar-sygdom.
”Dertil kommer, at det ikke hidtil er lykkedes at skabe fremskridt inden for forebyggelse af komplikationer i denne gruppe. De 18-45-årige udgør en vigtig befolkningsgruppe, da de har travlt med mange opgaver både i familien og på arbejdsfronten. Derfor er der behov for at sikre, at denne gruppe har god trivsel og et godt helbred”, siger Kristine Stoltenberg Addington.
Hun er i dag forskningsassistent på Steno Diabetes Center Copenhagen, og hendes ph.d.-år skal foregå i et samarbejde mellem enhed for sundhedsfremmeforskning og klinisk forskning i dette center og Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, hvor hendes hovedvejleder er ansat.

Ideen til projektet udspringer fra et dialogmøde om forskningsstrategi mellem brugergruppen på Steno Diabetes Center Copenhagen og Diabetes Management Forskningsgruppen afholdt i 2019. Til dette møde fremhævede brugergruppen, at der mangler viden om og støttemuligheder for personer, der i en tidlig alder får komplikationer til deres diabetes.  

Starter med at kortlægge komplikationer

Projektet består af tre dele, hvoraf den første indeholder et registerstudie, som skal kortlægge komplikationer til diabetes blandt de 18-45-årige samt gruppens økonomiske og sociale karakteristika. Baseret på disse resultater vil Kristine Stoltenberg Addington interviewe personer med diabeteskomplikationer om, hvilke ressourcer og behov for støtte og/eller behandling, de oplever. I del tre inviteres målgruppen og andre relevante interessenter til sammen at udvikle en indsats, som efterfølgende vil blive pilotafprøvet.

Desto tidligere, man får diabetes, desto større risiko for komplikationer

En række forskningsresultater sætter fokus på behovet for det arbejde, DDA-bevillingen nu kan sætte i gang: Desto yngre, man er, når man får diabetes, desto større er risikoen for at udvikle komplikationer. Et dansk studie har vist, at én af fire yngre voksne med type 1 diabetes havde udviklet mindst én komplikation, før de blev 35 år, og et andet studie har fundet alvorlige komplikationer (retinopati, neuropati og nefropati) hos tre ud af fire i de tidlige 20’ere med type 1 diabetes, inden for otte års sygdom. Blandt yngre voksne med type 2 diabetes ses også en større risiko for at udvikle komplikationer, viser forskning på området.
”Tidligere studier har også fundet, at yngre voksne med type 2 diabetes oplever flere psykosociale udfordringer og har andre behandlingsbehov end ældre”, fortæller Kristine Stoltenberg Addington. 
Hun skal som led i arbejdet med ph.d.’en opholde sig en periode på Leicester General Hospital i England, hos professor Melanie J. Davies, der på verdensplan er en af de kyndigste, når det kommer til klinisk forskning i komplikationer til diabetes
.


Fakta

Titel og navn: Forskningsassistent, MSc i Folkesundhedsvidenskab Kristine Stoltenberg Addington, f 1990

Har fået bevilliget 1.1 mio. kr. af Danish Diabetes Academy.

Titel på projekt: Younger adults living with diabetes complications: A mixed-methods study investigating the burden of complications and developing a co-created support intervention

Forskningsinstitution:  Steno Diabetes Center Copenhagen & Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

Hovedvejleder:  Forskningsgruppeleder, lektor Maria Kristiansen

Bi-vejledere: Seniorforsker og teamleder Nana Folmann Hempler, seniorforsker og teamleder Gregers Stig Andersen, seniorforsker og teamleder Marie Frimodt-Møller

Mail: kristine.stoltenberg.addington@regionh.dk

Tlf: +45 4140 1520

--

Kontakt Danish Diabetes Academy

Managing Director Tore Christiansen

Mail: tore.christiansen@rsyd.dk

Tlf: +45 2964 6764