Etablerer klinik med integreret psykiatrisk og metabolisk behandling | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Etablerer klinik med integreret psykiatrisk og metabolisk behandling

Canadisk gæsteprofessor og hendes danske vært vil udvikle viden om, hvordan man bedre kan hjælpe patienter med psykiske lidelser. Det er der hårdt brug for. 

Margaret K. Hahn – psykiater fra University of Toronto, Canada – har netop fået et dansk gæsteprofessorat takket være en bevilling fra Danish Diabetes Academy. I fire måneder næste år skal hun sammen med danske kolleger fra Psykiatrisk Center Glostrup etablere en integreret metabolisk klinik i Danmark efter mønster af verdens første Mental Health and Metabolism Clinic i Toronto, som hun har været primus motor i at etablere. Den integrerer psykiatrisk og metabolisk behandling til patienter med alvorlige psykiske lidelser.

Og der er hårdt brug for både samarbejde og mere viden: Patienter med lidelser inden for det skizofrene spektrum har, sammenlignet med den generelle befolkning, en fordoblet forekomst af svær overvægt samt 3-5 gange forøget forekomst af type 2-diabetes. Konsekvensen er, at dem, der rammes af disse sygdomme, dør 15-20 år for tidligt – typisk af hjertekarsygdomme.

”Dertil kommer, at mange af patienterne har en dårlig livskvalitet, forringede kognitive funktioner og psykiske symptomer, og at de, selv når de diagnosticeres og tilbydes hjælp, alligevel forbliver underbehandlede”, siger hun.

Udbygger brugen af clamping-teknikker

Margaret K. Hahn har i mange år samarbejdet med klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d. Bjørn H. Ebdrup – de har bl.a. skrevet artikler sammen – og det er ham, der skal være hendes vært. Hun skal også arbejde tæt sammen med professor, overlæge Filip K. Knop, der er leder ved Center for Klinisk Metabolisk Forskning ved Gentofte Hospital samt tilknyttet Steno Diabetes Center Copenhagen. Filip K. Knop er - ifølge Margaret Hahn – verdenskendt for sin ekspertise inden for forskellige clamping-teknikker. De teknikker, som Filip K. Knop bl.a. har arbejdet med, er bl.a. måling af insulinfølsomhed, betacellens evne til at udskille insulin, alfacellens funktion samt måling af inkretineffekten.

”Det er af stor betydning for mig, at jeg kan udbygge brugen af disse teknikker og dermed forbedre muligheden for samarbejde på tværs af centre til at undersøge glukosemetabolisme i sygdomme inden for patienter med svær psykisk lidelse”, siger hun.

Vil udarbejde protokol til en fremtidig undersøgelse

Et vigtigt mål med gæsteprofessoratet er desuden at analysere danske og canadiske hjerneskanninger af mennesker med svær overvægt og mennesker med både svær overvægt og type 2-diabetes.
”Studiet vil bidrage med unikke nye indsigter i interaktionen mellem den psykiske sygdom, de metaboliske forstyrrelser samt strukturelle ændringer i hjernen”, siger hun.
Gæsten og værten vil desuden undersøge effekten af to forskellige medikamentelle interventioner, udarbejde et videnskabeligt manuskript samt udarbejde en protokol til en fremtidig undersøgelse, der skal fokusere på nye behandlinger, der kan forbedre insulinsensitiviteten samt give positive effekter på hjernens struktur og funktion.

 

Fakta

Titel og navn: Margaret K. Hahn, MD, PhD, FRCPC

Har fået bevilliget 284.897 kr. af Danish Diabetes Academy.

Titel på projekt: Establishing real-world interdisciplinary care and research approaches for cardiometabolic care in schizophrenia spectrum disorder (SSD)s.

Forskningsinstitution: Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning, Psykiatrisk Center Glostrup

Vært: Lektor, ph.d. Bjørn H. Ebdrup

Mail: margaret.hahn@camh.ca

--

Kontakt Danish Diabetes Academy

Direktør Tore Christiansen

Mail: tore.christiansen@rsyd.dk

Tlf: +45 2964 6764