Postdoc-projekt skal afdække hidtil ukendt mekanisme i fedtceller, der kan være med til at forårsage udvikling af type 2 diabetes | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Postdoc-projekt skal afdække hidtil ukendt mekanisme i fedtceller, der kan være med til at forårsage udvikling af type 2 diabetes

Fedtceller frigiver hormoner, der ved fedme kan spille en rolle i udvikling af type 2 diabetes. Postdoc-projekt skal afdække hidtil ukendt mekanisme bag, hvordan hormonerne frigives.

Fedtceller, også kaldet adipocytter, oplagrer overskydende energi fra kosten i form af fedt. Dette kan senere mobiliseres og anvendes af kroppen i tilfælde af lavt energiniveau. Adipocytter besidder dog også flere egenskaber end at opbevare energi. De spiller en afgørende rolle i udviklingen af metaboliske sygdomme såsom type 2 diabetes. Dette menes at ske ved bl.a. frigivelse af signalstofferne – adipokiner - fra adipocytterne til blodcirkulationen. Adipokinerne transporteres ud til kroppens organer fx lever, muskler og hjerne, hvor de er med til at koordinere energibalancen.

Hidtil ukendt mekanisme kan være med til at forstyrre hele kroppens energibalance ved fedme

Én af måderne, hvorpå adipokiner udskilles fra adipocytterne, kaldes Ectodomain Shedding. Ved Ectodomain Shedding frigives små fragmenter af proteiner, som er bundet til adipocytternes membran. Denne proces er faciliteret af såkaldte proteaser, der tilsammen kaldes sheddaser, som ”kløver” adipokinernes hæftning til cellemembranen, hvorved de virksomme adipokiner frigives fra cellen.

I postdoc-projektet, der er støttet af Danish Diabetes Academy med 1.8 mio. kroner, skal Hande Topel Batarlar undersøge en hidtil ukendt mekanisme i adipocytter, hvor specifikke sheddaser kløver det overfladebundne protein AOC3, hvorved en opløselige form kaldet sAOC3 frigives til blodcirkulationen.

Forskningsgruppen, som Hande Topel Batarlar er en del af, har fået resultater, der tyder på, at fedmeassocieret shreddase aktivering og dermed kløvning af AOC3, er forbundet med dysfunktion i energibalancen i hele kroppen. I dette projekt skal Hande Topel Batarlar afdække de molekylære mekanismer, som ligger til grund for AOC3 kløvning og derigennem frigivelse af adipokinet sAOC3.

Superopløsingsmikroskopi skal være med til at afdække mekanisme

”I dette projekt vil jeg undersøge de molekylære mekanismer i adipocytter, der danner grundlag for den proteolytiske shreddases-induceret kløvning af AOC3. Dette udføres ved hjælp af avanceret super-resolution STED-mikroskopi kombineret med genetisk manipulerede cellesystemer og muselinjer”, fortæller Hande Topel Batarlar, som i 2019 fik sin ph.d.-grad fra Dokuz Eylul Universitet i Tyrkiet.

Ved denne metode vil Hande Topel Batarlar undersøge effekterne af forhøjet AOC3/sAOC3 på det omkringliggende fedtvæv og på resten af kroppen, når sAOC3 spredes via blodcirkulationen.

”Endeligt vil jeg undersøge AOC3-signaleringseffekter i humane adipocytter samt analysere ændringer i sAOC3-produkter/aktivitet i humane fedtvævsbiopsier fra overvægtige og type 2 diabetes patienter, som en mulig ny biomarkør til diagnosticering”, siger Hande Topel Batarlar.

Samarbejde med nyt center ved Syddansk Universitet og ophold ved Karolinska Instituttet i Sverige

I projektet vil Hande Topel Batarlar nyde godt af forskningsmiljøet ved Center for Adipocyte Signaling (ADIPOSIGN) ved Syddansk Universitet, som Jan Wilhelm-Kornfeld, projektets PI, er medstifter af. Centret blev oprettet i 2019 efter en bevilling fra Novo Nordisk Fonden. Centret er ledet af Professor Susanne Mandrup og etableret i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Cambridge University i England.

Projektet inkluderer desuden flere ophold i Stockholm, hvor Hande i samarbejde med Asst. Prof. Erdinç Sezgin ved Karolinska Instituttet skal bruge de avancerede metoder inden for superopløsningsmikroskopi. Projektet involverer også samarbejde med Dr. Paul Meakin ved University of Leeds i England og Professor Matthias Blüher fra Universitätmedizin Leipzig.

 

Af Nina Jensen, Project Manager, Danish Diabetes Academy

 

Fakta

Titel og navn: Ph.d. Hande Topel Batarlar, f. 1986

Har fået bevilliget 1.8 mio. kr. af Danish Diabetes Academy.

Titel på project: The Role of Proto-Adipokine AOC3 During Adipose Tissue Dysfunction in Metabolic Diseases.

Forskningsinstitution: Department of Biochemistry and Molecular Biology Syddansk Universitet

Mail: handetb@bmb.sdu.dk

Tlf: +45 50 35 02 56

--

Kontakt Danish Diabetes Academy

Managing Director Tore Christiansen

Mail: tore.christiansen@rsyd.dk

Tlf: +45 2964 6764