Erfaren diætist vil forebygge udviklingen af spiseforstyrrelser blandt unge med type 1 diabetes og forstyrret spisning | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Erfaren diætist vil forebygge udviklingen af spiseforstyrrelser blandt unge med type 1 diabetes og forstyrret spisning

Caroline Bruun Abilds ph.d.-projekt vil give et vigtigt indblik i udbredelse af forstyrret spisning og spiseforstyrrelser blandt unge med type 1 diabetes og hjælpe til udviklingen af værktøjer til tidlig opsporing og behandling.

Caroline Bruun Abild, der netop har modtaget 1,1 mio. kr. af Danish Diabetes Academy (DDA) til sit ph.d.-projekt ”Disturbed eating behavior among children and adolescents with type 1 diabetes”, har taget nogle solide indledende skridt forud for sit projekt.

Hun er således én af de bærende kræfter bag et projekt fra Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), der skal forebygge udviklingen af spiseforstyrrelser igennem en tidlig og målrettet screenings- og behandlings-indsats for forstyrret spisning. Målgruppen er børn og unge med type 1 diabetes i alderen 11-18 år i Region Midtjylland.

”Børn og unge med type 1 diabetes har en øget risiko for at udvikle spiseforstyrrelser sammenlignet med børn og unge uden diabetes. En spiseforstyrrelse medfører for denne gruppe en dårligere diabetes-regulering, større risiko for diabetiske senkomplikationer og en øget mortalitet. Flere internationale undersøgelser viser, at børn og unge med type 1 diabetes har en markant øget risiko for at have såkaldt forstyrret spisning – en vægtkontrollerende adfærd, der kan udvikle sig til en reel spiseforstyrrelse”, forklarer Caroline Bruun Abild, der er den første diætist, der modtager økonomisk støtte fra DDA.

De første tegn på udvikling af en klinisk spiseforstyrrelse

Ph.d.-projektets overordnede formål er at validere et diabetes-specifikt spørgeskema til tidlig opsporing af forstyrret spisning og at opnå viden om omfang og sværhedsgrad af forstyrret spisning og spiseforstyrrelser blandt børn og unge med type 1 diabetes. Desuden vil Caroline Bruun Abild undersøge udløsende og fastholdende faktorer for forstyrret spisning blandt børn og unge med type 1 diabetes med henblik på at udvikle og forbedre både behandling og forebyggelse til denne unge patientgruppe.

”Forstyrret spisning kan være første tegn på udvikling af en klinisk spiseforstyrrelse, hvorfor forebyggelse igennem tidlig opsporing og behandling bør prioriteres. Både danske og internationale guidelines anbefaler årlig screening for psykisk sygdom, herunder spiseforstyrrelser, men der er på nuværende tidspunkt ingen diabetes klinikker/ambulatorier, hverken nationalt eller internationalt, der tilbyder en systematisk og sammenhængende indsats over for børn og unge med diabetes og forstyrret spisning”, fortæller Caroline Bruun Abild, hvis målgruppe er fra hele Region Midtjylland, og således inddrages regionalhospitalerne i Randers, Herning, Viborg og Horsens, på lige fod med SDCA.

Samarbejde i ind- og udland

Der findes et bredt samarbejde bag projektet. Caroline Bruun Abild skal på ophold på Kings College i London i England og på Oslo Universitetssykehus i Norge, mens hun på de hjemlige breddegrader samarbejder med børneafdelingen på SDCA samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien og Odense Universitetshospital.

Hovedvejleder på ph.d.-projektet er forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor, ph.d. Esben Thyssen Vestergaard. Men også flere stærke kræfter som ph.d., MD Kurt Kristensen, lektor, seniorforsker og ph.d. Loa Clausen samt professorerne, MD René Klinkby Støving og Jens Meldgaard Bruun er med i det ambitiøse projekt.

Af Pernille Fløjstrup Andersen, Communications Officer, Danish Diabetes Academy

 

Fakta

Titel og navn: Klinisk diætist, cand. paed. psyk. Caroline Bruun Abild, f. 1979

Har fået bevilliget 1,1 mio. kr. af Danish Diabetes Academy.

Titel på projekt: Disturbed eating behavior among children and adolescents with type 1 diabetes (DEBAT) - an observational and explorative study of prevalence, psychosocial and clinical characteristics.

Forskningsinstitution: Steno Diabetes Center Aarhus, Olso Universitetssykehus, Norge, & Kings College, London, England.

Hovedvejleder: Forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor, Ph.d. Esben Thyssen Vestergaard

Mail: carocr@rm.dk

Tlf: +45 6170 6531

--

Kontakt Danish Diabetes Academy

Managing Director Tore Christiansen

Mail: tore.christiansen@rsyd.dk

Tlf: +45 2964 6764