Vil hjælpe de overvægtige børn og unge, almindelig behandling ikke virker på | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Vil hjælpe de overvægtige børn og unge, almindelig behandling ikke virker på

Vil hjælpe de overvægtige børn og unge, almindelig behandling ikke virker på -
12.12.19

Read the English abstract: Understanding treatment of adolescent obesity and the underlying organ dysfunctions (UNFOLD)

Mindst hver 4. ung, der har været overvægtig siden barndommen, har lægerne ikke kunnet hjælpe med diæt, motion og familierådgivning. De har derfor en meget stor risiko for at udvikle svær overvægt og type 2 diabetes allerede som unge voksne. Nu er der forhåbentlig hjælp på vej til dem: Eva Winning Lehmann – læge og forsker – tror i hvert fald på, at hun med sit postdoc-projekt sammen med sine mentorer fundamentalt kan ændre den måde, hvorpå vi tilgår behandling af børne- og ungdomsfedme og dermed også forebygge forstadier til diabetes og andre fedme-relaterede sygdomme.

Hendes mentorer er professor Signe Torekov fra Københavns Universitet og børnelæge Jens-Christian Holm fra Holbæk Sygehus.

Eva Winning Lehmann vil kombinere viden fra nationale og internationale eksperter inden for fedme og diabetes-forskning, lige fra adfærdseksperter til cellebiologer, fra klinikere, der behandler patienter dagligt i ambulatorierne, til lægemiddelindustrien, der arbejder med at udvikle den fremmeste medicinske behandling af fedme og sukkersyge. - Dette tætte interdisciplinære og tværfaglige samarbejde gør, at vi er i stand til at forene en bred vifte af nye og avancerede forskningsmodaliteter, siger hun.

Eva Winning Lehmann fortæller, man endnu ikke ved, hvorfor disse unge ikke responderer på vægttabsbehandling og dermed udvikler svær overvægt, og at det ikke umiddelbart kan forklares ud fra socioøkonomiske faktorer eller genetisk varians. 

Hypotesen er derfor at hjerne, fedt – eller tarmafhængige mekanismer ligger til grund for behandlingsrefraktær overvægt, og at behandling med glucagon-like peptide- 1 receptor agonister (Glucagon-like peptide- 1 receptor agonists (GLP-1 RA) )kan forbedre dysfunktioner i disse organer og dermed også forekomsten af diabetes og andre fedmerelaterede sygdomme, fortæller hun.

I postdoc-projektet vil hun undersøge problematikken ved at rekruttere 180 unge, fra en kohorte på 4.000 børn, der har været forsøgt behandlet med struktureret livsstilsintervention, bestående af bl.a. stringent diæt, motion og familierådgivning. Ud fra deres respons på den strukturerede livstilsintervention vil de unge blive delt op i tre grupper: 75 dårlige respondenter (ingen reduktion i BMI eller faste blodsukker), 75 utilstrækkelige respondenter (reduktion i BMI og faste blodsukker, men stadig svært overvægtige) og endeligt 20 gode respondenter (reduktion i BMI og faste blodsukker) og ikke længere svært overvægtige. Hun vil undersøge potentielle hjerne -, fedt – samt tarmafhængige organ-dysfunktioner mellem de tre grupper samt deres behandlingsrespons på 1 års behandling med GLP-1 RA eller placebo. Hun tror på, at projektets tætte interdisciplinære og tværfaglige samarbejde gør, at gruppen bliver i stand til at forene en bred vifte af nye og avancerede forskningsmodaliteter og derfor kan hjælpe de unge med at opnå et effektivt vægttab, de ikke har kunnet opnå med den standardiserede behandling.

 

FAKTA
Der findes studier, der linker fedmeudvikling til en række organdysfunktioner blandt andet i hjerne (relateret til appetitfornemmelse og spiseadfærd), fedtvæv (aktivering af brunt fedtvæv) samt tarm (tarmhormoner og tarmflora). I gnavere er det endvidere vist, at behandling med  GLP-1 RA lader til direkte at forbedre nogle af disse overvægtsrelaterede organdysfunktioner.

 

KONTAKT
Eva Winning Lehmann
Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research,
Københavns Universitet
epwi@sund.ku.dk
+45 40 84 18 96

”Hun tror på, at projektets tætte interdisciplinære og tværfaglige samarbejde gør, at gruppen først bliver i stand til at forene en bred vifte af nye og avancerede forskningsmodaliteter og derefter kan hjælpe de unge effektivt med det vægttab, de ellers ikke har kunnet opnå”