Vil gøre det lettere at udvælge de gener, der er egnet til behandling af fedme og type 2 diabetes | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Vil gøre det lettere at udvælge de gener, der er egnet til behandling af fedme og type 2 diabetes

Vil gøre det lettere at udvælge de gener, der  er egnet til behandling af fedme og type 2 diabetes -
10.12.19

Read the English abstract: Genetic regulation of leptin levels during weight loss – implications for weight management and metabolic health

Malene Revsbech Christiansen går i de kommende tre år på jagt efter de biologiske faktorer bag vægtstigning med det mål bedre at kunne udvælge de gener, der er egnet til behandling af fedme og type 2 diabetes. Arbejdet skal foregå i hendes ph.d.-forløb på Metabolismecentret på Københavns Universitet, som hun netop har fået 1.1 million kroner fra Danish Diabetes Academy til at gennemføre.

-Overvægt og type 2 diabetes er en kæmpe byrde for samfundet og koster sundhedssektoren dyrt. I dag er næsten 2 milliarder overvægtige, og tallet forventes at stige i de næste årtier. Vi er derfor nødt til at bekæmpe og forebygge overvægt for at undgå, at dødeligheden af overvægts-følgesygdomme som type 2 diabetes stiger yderligere, siger hun.

Malene Revsbech Christiansens interessefelt er leptin, et appetit- og energiregulerende hormon, der produceres og udskilles fra fedtvævet og signalerer om kroppens energidepoter til hjernen.

Det, hun går i gang med nu, er at identificere og karakterisere nye genetiske varianter, der regulerer leptin-niveauet under vægttab og at undersøge deres rolle i vedligeholdelse af vægttabet samt insulinresistens og risikoen for type 2 diabetes.

Det, forskerne ved, er, at svær overvægt forårsaget af leptin-mangel kan behandles med leptin, som også mindsker metaboliske følgesygdomme. Men de ved ikke, hvordan leptin påvirker metabolisk sundhed blandt den almene befolkning. Den seneste forskning har vist, at leptin kan reguleres af gener, der specifikt er udtrykt under vægttab, og som kan hjælpe med at vedligeholde vægttabet.

For at identificere nye genetiske varianter vil gruppen benytte sig af data fra seks internationale vægttabsinterventioner, der har målt leptin-niveauet før og efter vægttabet. I efterfølgende analyser vil de undersøge sammenhængen mellem de identificerede varianter og en eventuel vægtstigning efter vægttabet. De vil desuden anvende data fra fem danske kohortestudier for at undersøge sammenhængen mellem en femårig vægtstigning og ændringer i insulinresistens og andre metaboliske sygdomme blandt den almene befolkning.

-Dermed kan vi undersøge sammenhængen mellem de genetiske varianter og risikoen for type 2 diabetes og kardiovaskulare sygdomme, og ved at benytte os af publicerede genome-wide associationsstudier og mere end en halv million individer fra UK Biobank kan vi undersøge, om de genetiske varianter også har en effekt på andre komplekse humane sygdomme, siger Malene Revsbech Christiansen.

Som sidste del af projektet vil hun undersøge, hvilken effekt de kausale gener i de leptin-associerede regioner har på leptin ekspression, produktion og udskillelse fra humane fedtceller stimuleret med insulin og steroidhormon.

-Resultaterne fra dette projekt vil give os en bedre forståelse af leptins rolle under vægttab, og vi vil også få kendskab til, hvordan de genetiske varianter påvirker en stabil vægt samt til risikoen for metaboliske sygdomme blandt overvægtige og den generelle befolkning, siger hun.

 

KONTAKT
Malene Revsbech Christiansen
Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet
malene.christiansen@sund.ku.dk
+45 35 32 22 49

 

”Overvægt og type 2 diabetes er en kæmpe byrde for samfundet og koster sundhedssektoren dyrt. I dag er næsten 2 milliarder overvægtige, og tallet forventes at stige i de næste årtier. Vi er derfor nødt til at bekæmpe og forebygge overvægt for at undgå, at dødeligheden af overvægts-følgesygdomme som type 2 diabetes stiger yderligere”