Undersøger hvorfor mange patienter med tyktarmskræft får type 2 diabetes efterfølgende | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Undersøger hvorfor mange patienter med tyktarmskræft får type 2 diabetes efterfølgende

Undersøger hvorfor mange patienter med  tyktarmskræft får type 2 diabetes efterfølgende -
11.12.19

Read the English abstract: COLONIC RESECTION FOR CANCER AS DIABETOGENIC RISK FACTOR A Study of the Pathophysiological Effects of Colon Resection on Glucose homeostasis

Når venstre side af tyktarmen fjernes som en del af en kræftbehandling, er der øget risiko for, at patienterne udvikler type 2 diabetes. Det viser et nyere studie, og nu går læge, ph.d. Louise Lang Lehrskov i gang med at undersøge, hvad der sker i patienterne og identificere de sygdomsprocesser, der kan føre til type 2 diabetes efter operationen. Hendes tese er, at kan vi få indsigt i den proces, får vi måske også viden, der kan bidrage til forebyggelse og behandling af type 2 diabetes i fremtiden.
Louise Lang Lehrskov har netop fået en bevilling på 1.2 million kroner fra Danish Diabetes Academy til sit postdoc-studie og starter projektet på Nordsjællands Hospital i Hillerød og Hvidovre Hospital i foråret 2020.

Louise Lang Lehrskov peger på, at succes’en med stadig flere langtidsoverlevere af tyktarmskræft kræver et øget fokus på at forebygge senkomplikationer som fx diabetes, både for at øge livskvaliteten og for at forebygge det stigende pres, komplikationerne lægger på samfundsøkonomien.

I postdoc-forløbet vil Louise Lang Lehrskov og forskningsgrupperne omkring projektet undersøge ændringer i glukosetolerance, tarm-hormoner, tarmens mikroorganismer, fedt omkring de indre organer, den kroniske betændelsestilstand samt appetitten i patienter med tyktarmskræft, der har fået fjernet venstre side af tyktarmen.

Den metode, hun vil bruge, er et undersøgende, fremadskuende klinisk studie inkluderende 60 patienter med tyktarmskræft uden spredning, der kan behandles med operation og evt. efterfølgende kemoterapi. Både i gruppen, som får fjernet venstre side af tyktarmen, og i gruppen, som får fjernet højre side af tyktarmen, inkluderes 30 patienter. I hver gruppe modtager halvdelen af patienterne behandling med kemoterapi efter operationen. På hver af de tre forsøgsdage (før operationen, 2-4 uger efter operationen og 12 måneder efter operationen) foretages blod- og afføringsprøver, glukosebelastnings test, DXA-skanning og en ad libitum måltidstest.

KONTAKT
Louise Lang Lehrskov 
MD & PhD 
Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet, København
louise.lang.lehrskov.01@regionh.dk
2681 7798