Tarmhormon skal undersøges nærmere for at skabe basis for fremtidige interventioner i behandlingen af fedme og type 2 diabetes | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Tarmhormon skal undersøges nærmere for at skabe basis for fremtidige interventioner i behandlingen af fedme og type 2 diabetes

Tarmhormon skal undersøges nærmere for at skabe basis for fremtidige interventioner i behandlingen af fedme og type 2 diabetes -
05.06.20

Read the English abstract

Hormornerne glukose-afhængig insulinotropisk polypeptide (GIP) og glukagon-lignende polypeptide-1 (GLP-1), som produceres og frigives efter et måltid, har vist sig at have en positiv effekt på den glykæmiske kontrol samt på kropsvægt hos patienter med type 2 diabetes.

Der er dog behov for mere viden om de bagvedliggende mekanismer for virkningen af GIP og GLP-1, da ny forskning har skabt grobund for en diskussion, om hvorvidt en øget eller mindsket aktivitet af GIP receptoren (GIPR) er mest effektiv i behandlingen af type 2 diabetes i kombination med GLP-1 receptor agonister.

Hüsün Sheyma Kizilkaya, der i 2017 afsluttede sin kandidatuddannelse i humanbiologi, vil med sit ph.d.-projekt, der udgår fra Biomedicinsk Institut på Købehavns Universitet, forsøge at give større indsigt omkring GIPR. Til projektet har Danish Diabetes Academy bevilliget 1.1 mio. kr.

Stor forventning om ny viden og indsigt

I en kohorte fra danskere, der lever med type 2 diabetes, er over 20 naturligt forekommende varianter i GIPR’eren blevet identificeret, men endnu er kun få karakteriseret. Formålet med ph.d.-projektet er netop at karakterisere disse varianter med henblik på ligand binding, receptor signalering og internalisering samt at undersøge fænotopiske egenskaber som BMI, insulinresistens og type 2 diabetes hos folk med disse variationer. Herefter vil Hüsün Sheyma Kizilkaya ved brug af forskellige cellelinjer studere koblingen mellem GIPR og GLP-1R-systemerne og undersøge den synergiske effekt imellem disse i behandlingen af type 2 diabetes.

- Vi forventer, at projektet skaber ny viden omkring naturligt forekommende GIPR-mutationer og deres vigtighed i metaboliske sygdomme og derved øge forståelsen for GIP-systemet i disse sygdomme. Samtidig vil projektet belyse interaktionen mellem GIP og GLP-1 systemerne og skabe basis for fremtidig udvikling af GIP og GLP-1 interventioner i behandlingen af fedme og type 2 diabetes, lyder det fra Hüsün Sheyma Kizilkaya.

Skal seks måneder til USA

Det er professor Mette M. Rosenkilde, som er hovedvejleder på projektet. Hun og Hüsün Sheyma Kizilkaya kender allerede hinanden, da Hüsün Sheyma Kizilkaya siden maj 2019 har været forskningsassistent på Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet. De seneste måneder har de to planlagt projektet og gjort de indledende forberedelser i samarbejde med lektor Niels Grarup fra Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Købehavns Universitet, der også træder til med vejledning undervejs.

Et interessant internationalt islæt i projektet bliver det seks måneder lange ophold på Duke University i Durham, USA. Her skal Hüsün Sheyma Kizilkaya arbejde under vejledning af professor Christopher B. Newgard på Duke Molecular Physiology Institute.

- Efter at have afsluttet min ph.d.-grad, vil jeg gerne fortsætte min karriere med en postdoc i udlandet, hvor jeg kan fortsætte med at arbejde med metaboliske sygdomme og translationel medicin, siger Hüsün Sheyma Kizilkaya.

 

Af Pernille Fløjstrup Andersen, Communications Officer, DDA

Fakta

Hüsün Sheyma Kizilkaya, f 1989

Har fået bevilliget 1,1 mio. kr. af Danish Diabetes Academy.

Titel på ph.d.-projekt: Impact of naturally occurring GIPR variants for GIPR function and interplay with GLP-1R

Forskningsinstitution: Københavns Universitet, Institut for Biomedicin / Duke University Medical Center, Durham, USA

Kontakt +45 4050 2056

--

Kontakt Danish Diabetes Academy

Managing Director Tore Christiansen

Mail: tore.christiansen@rsyd.dk

Phone: +45 2964 6764