Tarmceller i 3D kan give mere indsigt i kroppens hormon-produktion | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Tarmceller i 3D kan give mere indsigt i kroppens hormon-produktion

Tarmceller i 3D kan give mere indsigt i kroppens hormon-produktion -
03.06.20

Read the English abstract

Ph.d.-projekt med fokus på hormon-producerende L-celler kan skabe nye muligheder for behandling af diabetes

Hormonet GLP-1 spiller en vigtig rolle i kroppens regulering af blodsukker og for mæthedsfornemmelsen. Hormonet bliver produceret og udskilt i de såkaldte L-celler i tarmen, hvilket udfordrer forskningen, da cellerne er svært tilgængelige og svære at isolere.

- Vores nuværende viden om de mekanismer, som kontrollerer GLP-1-produktion og L-celle -funktionen, er meget begrænset, men en øget forståelse af disse mekanismer vil potentielt kunne lede til nye muligheder for behandling af personer, der lever med diabetes, siger Astrid Møller Baattrup, som af Danish Diabetes Academy har fået en bevilling på 1,1 mio. kroner til sit ph.d.-projekt.

Interessen for diabetesforskning blev vakt under studierne

Med professor ved Biotech Research and Innovation Centre (BRIC) på Københavns Universitet, Kim Jensen, som primær vejleder vil Astrid Møller Baattrup over de næste tre år arbejde med de interessante og svært tilgængelige L-celler. Ved hjælp af 3-dimensionelle cellekultursystemer er det muligt at dyrke humane tarmceller som selv-organiserende strukturer (organoider), der indeholder de samme celletyper, som man ser i den levende tarm.

- Formålet er at skabe humane genetisk modificerede strukturer, hvor de L-celler, der producerer hormonet GLP-1, er markeret med et fluorescerende protein. Disse cellelinjer bliver brugt til at karakterisere DNA-regioner, som kontrollerer L-celle-identitet samt produktionen af GLP-1, og dermed gøre ”adgangen” til cellerne mere synlig og lettere tilgængelig, fortæller Astrid Møller Baattrup, der gennem sine studier på Københavns Universitet har fået en stor interesse for sygdomsmekanismer og patologien for diabetes.

- Projektet vil give ny indsigt i de mekanismer, der kontrollerer produktionen af GLP-1 i L-celler. Denne viden kan ultimativt resultere i nye behandlingsmuligheder for at øge kroppens produktion og sekretion af GLP-1. Derudover vil identifikation af DNA-regioner, som kontrollerer GLP-1-produktion, bruges til at undersøge, om der er gen-varianter, der er associeret med en genetisk disponering for udvikling af metaboliske sygdomme såsom diabetes, lyder det fra Astrid Møller Baattrup, der i januar blev kandidat i molekylær biomedicin på Københavns Universitet.

Fortsættelse af forskningen

Under sine studier har Astrid Møller Baattrup arbejdet som studentermedhjælper for Kim Jensen, der også var vejleder på hendes kandidat-projekt. Ph.d-projektet er en fortsættelse af den forskning i L-celler, som Astrid Møller Baattrup allerede i flere omgange har bidraget til med metode og analyse.

 

Af Pernille Fløjstrup Andersen, Communications Officer, DDA

 

Fakta

Astrid Møller Baattrup, f. 1994

Har fået bevilliget 1,1 mio. kr. af Danish Diabetes Academy.

Forskningsinstitutioner: Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), University of Copenhagen / University of Edinburgh, Skotland.

Titel på Ph.d.-projekt: Identification of Gene Regulatory Mechanisms Controlling Human Intestinal GLP-1 Expression

Kontakt: +45 4156 3426

 

--

Kontakt Danish Diabetes Academy

Managing Director Tore Christiansen

Mail: tore.christiansen@rsyd.dk

Kontakt: +45 2964 6764