Svært at leve med diabetes, men ligeså svært at leve sammen med en med sygdommen | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Svært at leve med diabetes, men ligeså svært at leve sammen med en med sygdommen

Svært at leve med diabetes, men ligeså svært at leve sammen med en med sygdommen -
07.12.19

Read the English abstract: Psycho-social aspects of diabetes, complex intervention development and evaluation, public and patient involvement in research

Det kan være svært at have diabetes, men ofte er det også meget svært at leve godt sammen med en, der har sygdommen. Nu er der hjælp på vej til danske par: Den engelske professor Jackie Sturt fra King's College, London, har fået bevilget et gæsteprofessorat ved Steno Diabetes Center i København, så hun kan formidle sine forskningsresultater og sine metoder til at støtte parrene/familierne til centrets forskere.

Det er Danish Diabetes Academy, der har bevilget 300.000 kroner til projektet.

Par-forskning er et ret nyt forskningsfelt, men det blev højt prioriteret, da 18 personer med diabetes fra brugerpanelet på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) diskuterede forskningsprioriteter ud fra deres personlige erfaringer med at leve med diabetes.
De problemer, der rammer familierne, er det, forskerne kalder "diabetes-relateret stress" - og det kan ramme partneren i lige så høj grad som personen med diabetes - ligesom kæreste/ægtefælle kan have mindst lige så mange bekymringer som personen med diabetes.
Stenos forskere har stor erfaring med forskning i familieforhold i familier med type 2- diabetes og i diabetes-relateret stress hos mennesker med type 1-diabetes. Eksisterende forskning har undersøgt de fysiske og mentale sundhedsmæssige effekter af diabetes-relateret stress hos par, men der er kun udviklet meget få interventioner på området.
-Nylige studier fra Storbritannien og Italien har undersøgt udfordringer og behov hos par, der lever med type 1- og type 2-diabetes hos en af parterne. Vores ønske er - med Jackie Sturts viden og hjælp - at bringe de nye interventionsideer til Danmark og at udvikle SDCC-forskernes ekspertise til i fællesskab at igangsætte nye projekter, siger forskningsleder Ingrid Willaing Tapager fra Steno Diabetes Center København.
Hun siger, at de nyudviklede interventioner vil sætte forskerne i stand til at dele ny forskningsviden med de andre Steno-centre i Danmark samt med øvrige relevante institutioner og foreninger. - Vi vil desuden planlægge at implementere og teste, hvordan de udviklede interventioner påvirker sundhed og trivsel hos målgruppen, og hvordan de påvirker livskvaliteten hos danske parforhold, der lever med diabetes i hverdagen, siger hun.

FAKTA

Internationale folkesundheds-retningslinjer anerkender, at der er mange sundheds- og trivsels-fordele for begge parter ved at fokusere på at leve i et gensidigt støttende og modstandsdygtigt parforhold.
Jackie Sturt vil bruge 30% af sin tid i en 6-måneders periode på at arbejde sammen med SDCC-forskerne. Dette opnås ved at bruge 1 uge hver 4. uge på SDCC. I løbet af disse ugelange besøg udveksler forskerne deres viden og konsulterer personer med type 1- og 2-diabetes i workshops for at udvikle par-interventioner, der forventes at føre til bedre sundhed og trivsel for begge parter i forholdet.KONTAKT
Professor Jackie Sturt
King's College, London, England
Professor of Nursing
jackie.sturt@kcl.ac.uk
+44 (0)20 7848 3108
 

Ingrid Willaing Tapager
Steno Diabetes Center Copenhagen
Forskningsleder
itap0002@regionh.dk 
+45 3091 3403


"De nyudviklede interventioner vil forskerne kunne dele med de andre Steno-centre i Danmark samt med øvrige relevante institutioner og foreninger"