Projekt skal klarlægge, hvordan hormon i leveren hæmmer lysten til sukker og alkohol | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Projekt skal klarlægge, hvordan hormon i leveren hæmmer lysten til sukker og alkohol

Projekt skal klarlægge, hvordan hormon i leveren hæmmer lysten til sukker og alkohol -
08.06.20

Read the English abstract

Undersøgelser af leverhormonet FGF21 i mus skal give et unikt indblik i de nerveveje, der kontrollerer appetitten for sukker og alkohol, og dermed bane vejen for lignende undersøgelser på mennesker.

At få en større forståelse for, hvordan kroppens hormoner spiller sammen og påvirker hinanden, er et vigtigt skridt på vejen mod at dæmme op for det voksende problem, som overvægt skaber på verdensplan. For med denne viden kan der udvikles forebyggende behandlingsmetoder over for eksempelvis type 2 diabetes og hjertekarsygdomme.

- Formålet med forskningsprojektet er dels i mus at identificere og karakterisere de neuroner FGF21 påvirker i hypothalamus, og dels i humane prøver at undersøge hvordan genetisk variationpåvirker det cirkulerende niveau af aktivt FGF21 samt FGF21 sekretionen. Vores hypotese er, at FGF21 er et leverbeskyttende appetitregulerede hormon, induceret af leverens eget alkohol- og fruktosestofskifte, som hæmmer overdrevent sukker- og alkoholforbrug via en specifik population af FGF21-receptorpositive neuroner i hypothalamus, forklarer Peter Aldiss, der flytter fra England til Danmark for at forske.

Bruger avancerede musemodeller

Til sine undersøgelser, som Danish Diabetes Academy har bevilliget 1,8 mio. kroner til, vil Peter Aldiss anvende nye avancerede musemodeller samt analytiske metoder i humane blodprøver for at forstå hvordan FGF21 påvirker trangen til sukker og alkohol.

Med sig har Peter Aldiss erfaring fra forskningen inden for molekylærbiologi og metabolisme, men rykker med dette projekt ind på det neurobiologiske felt. Han bliver en del af teamet omkring lektor, ph.d. Matthew Gillum på Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research ved Københavns Universitet. I flere år har Gillum samarbejdet med bl.a. professor Matthew J. Potthoff fra University of Iowa, og netop denne relation sender Peter Aldriss på studieophold i USA i slutningen af projektperioden.

 

Af Pernille Fløjstrup Andersen, Communications Officer, DDA

Fakta

BSc., ph.d. Peter Aldiss (GB), f. 1987

Har fået bevilliget 1,8 mio. kr. af Danish Diabetes Academy

Titel på postdoc-projekt: Dissecting a novel hepatic endocrine circuit that regulates pleasure-seeking and appetite via the central nervous system.

Forskningsinstitutioner: Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet / University of Iowa, USA

Kontakt: paldiss@exseed.ed.ac.uk

--

Kontakt Danish Diabetes Academy

Managing Director Tore Christiansen

Mail: tore.christiansen@rsyd.dk

Phone: +45 2964 6764