Nyt studie undersøger, hvordan fysisk aktivitet og østrogenbehandling påvirker fedtaflejring omkring de indre organer hos kvinder, der kirurgisk har fået fjernet æggestokkene | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Nyt studie undersøger, hvordan fysisk aktivitet og østrogenbehandling påvirker fedtaflejring omkring de indre organer hos kvinder, der kirurgisk har fået fjernet æggestokkene

Nyt studie undersøger, hvordan fysisk aktivitet og østrogenbehandling påvirker fedtaflejring omkring de indre organer hos kvinder, der kirurgisk har fået fjernet æggestokkene -
03.06.20

Read the English abstract

Når kvinder stopper med at producere kvindeligt kønshormon efter fx fjernelse af æggestokkene ses en øget forekomst af diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Mekanismen er ukendt men forudgående øget, usund fedtaflejring omkring de indre organer, samt insulinresistens, er formentlig af væsentlig betydning.

Kvinder lever omkring 40 procent af deres liv efter overgangsalderen, hvor kroppen stopper med naturligt at producere det kvindelige kønshormon, østrogen. Det ses, at den manglende østrogen medfører usunde fedtaflejringer omkring de indre organer. Læge, ph.d., Julie Abildgaard vil med sit postdoc-projekt, der er det første af sin art, undersøge om udholdenhedstræning og østrogen er ligeværdige behandlinger til at forebygge usund fedtaflejring omkring de indre organer efter kirurgisk fjernelse af æggestokkene. Og om østrogen har betydning for effekten af udholdenhedstræning til at forebygge usund fedtaflejring.

- Fysisk aktivitet har vist sig effektiv i forebyggelsen af usund fedtaflejring omkring de indre organer og kunne derfor være en mulig behandlingsstrategi. Endnu upublicerede studier tyder dog på, at fedtvævet måske responderer dårligere på træningsstimuli efter bortfald af østrogen, forklarer Julie Abildgaard, der allerede tidligt under sine medicinstudier fandt interesse for østrogen som regulator af metabolisk funktion. Her gennemførte hun sine første videnskabelige studier, der undersøgte lipid metabolisme i skeletmuskulatur hos præ- og postmenopausale kvinder.

Fire grupper – med og uden træning

Postdoc-projektet er et kontrolleret lodtrækningsstudie, hvor 60 raske kvinder, som skal have fjernet æggestokkene på grund af grundet familiær risiko for cancer, ved lodtrækning bliver inddelt i fire grupper – placebo og ingen træning, placebo og træning, østrogen og ingen træning, samt østrogen og træning. Kvinderne er bosiddende i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark.

- Det primære endemål er at se ændringer i lagring af usundt fedt omkring de indre organer. Sekundære endemål inkluderer en mekanistisk forståelse af, hvordan østrogen påvirker fedtaflejringen på en helbredsmæssigt formålstjenestelig måde, siger Julie Abildgaard.

Julie Abildgaard har modtaget 1,2 mio. kr. fra Danish Diabetes Academy. Pengene er tildelt i en såkaldt delestilling, således Julie Abildgaard deler sin tid mellem forskning og kliniske specialisering. Dette giver hende mulighed for at kombinere de to karriereretninger og skabe et samspil, der styrker hendes arbejdsliv både som forsker i laboratoriet og som reservelæge på hospitalets gange.

Julie Abildgaards studie udgår fra Rigshospitalet med professor ved Center for Aktiv Sundhed, Bente Klarlund Pedersen, som den primære vejleder for projektet. I en periode må vejledning ske på langdistance, da Julie Abildgaard tager sine studier med til University of Oxford. Her skal hun arbejde sammen med professor Frederik Karpe, hvis forskergruppe beskæftiger sig med sammenhængen mellem fedme og diabetes og hjerte-kar-sygdomme.

 

Af Pernille Fløjstrup Andersen, Communications Officer, DDA

 

Fakta

Læge, ph.d. Julie Abildgaard, f. 1988

Har fået bevilliget 1,2 mio. kr. af Danish Diabetes Academy.

Titel på postdoc-projekt: Effects of Exercise versus Estrogen on Visceral Fat Mass after Prophylactic Bilateral Oophorectomy – A Randomized Controlled Trial (OOPHEX)

Forskningsinstitution: Rigshospitalet, Center for Aktiv Sundhed   / University of Oxford, England

Kontakt: +45 6064 7094

--

Kontakt Danish Diabetes Academy

Managing Director Tore Christiansen

Mail: tore.christiansen@rsyd.dk

Phone: +45 2964 6764