For lav fødselsvægt kan have sundhedsmæssige konsekvenser livet igennem | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

For lav fødselsvægt kan have sundhedsmæssige konsekvenser livet igennem

For lav fødselsvægt kan have sundhedsmæssige konsekvenser livet igennem -
03.06.20

Read the English abstract

Forsker følger op på 20 år gammel Inter99 kohorte-undersøgelse for at se på betydningen af for lav fødselsvægt og for tidlig fødsel i forhold til udvikling af type 2 diabetes samt mikro- og makrovaskulære komplikationer gennem voksenlivet.

Nyere forskning har vist, at børn, der er født med for lav fødselsvægt eller for tidligt, har en øget risiko for at udvikle type 2 diabetes og hjertesygdomme i voksenlivet. Derudover har fødselsvægten sandsynligvis også en selvstændig indvirkning på udviklingen af komplikationer i øjne, nyrer og nerver, som ofte ses hos personer med type 2 diabetes. Der er dog behov for flere undersøgelser med data af høj kvalitet, som kan præcisere denne sammenhæng i en aldrende og velkarakteriseret befolkningsgruppe.

Unikke danske registre

MSc, ph.d., Rasmus Wibæk Christensen, som tidligere har forsket i fødselsvægt og risikoen for type 2 diabetes og kardiovaskulær sygdom i en fødselskohorte fra Etiopien, vil i sit treårige postdoc-projekt anvende data fra det danske Inter99-studie, som i perioden 1999-2001 inkluderede knap 7.000 danskere i alderen 30-60 år.  Ud fra disse data er det tidligere vist, at personer, som blev født med lav fødselsvægt, havde en øget risiko for type 2 diabetes. Ved hjælp af de unikke danske registre bliver der nu fulgt op på Inter99-deltagerne i en 20 års periode fra 1999/2000 til 2020.

- Inter99-undersøgelsen giver os en velkarakteriseret befolkningsgruppe, som vi kan undersøge, og som vil bidrage til en dybere forståelse for, hvordan type 2 diabetes og hjertekarsygdomme udvikler sig igennem voksenlivet, og hvordan disse udviklingsmønstre er relateret til faktorer som lav fødselsvægt og for tidlig fødsel, siger Rasmus Wibæk Christensen, hvis projekt bliver støttet med 1,8 mio. kroner af Danish Diabetes Academy.

- Udover at arbejde med registerforskning vil vi også benytte os af muligheden til at invitere de tidligere deltagere til en ny klinisk undersøgelse 20 år efter de oprindelige undersøgelser. Formålet er at bestemme og validere deltagernes risiko for type 2 diabetes, hjertekarsygdomme og yderligere komplikationer med nyere og langt mere avanceret teknologi.

Skabte netværk gennem DDA

For fire år siden modtog Rasmus Wibæk Christensen et ph.d.-legat fra Danish Diabetes Academy. Her studerede han sammenhængen mellem spædebørns vækst og deres kropssammensætning i en etiopisk fødselskohorte samt kardiometaboliske forandringer senere i barndommen.

Som ph.d.-studerende deltog han i flere af DDA’s kurser og møder og skabte sig her et fagligt netværk. På Summer School 2017 mødte han den indiske professor, Ranjan Yanik, der var DDA-gæsteprofessor i sommeren 2017, og to år senere var de medforfattere til artikelserien The double burden of malnutrition: aetiological pathways and consequences for health i det velrenommerede tidsskrift The Lancet.

 

Af Pernille Fløjstrup Andersen, Communications Officer og Tore Christiansen, Managing Director, DDA

Fakta

MSc Folkesundhedsvidenskab, ph.d. Rasmus Wibæk Christensen, f. 1987
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4989-2084

Har fået bevilliget 1,8 mio. kr. af Danish Diabetes Academy.

Titel på projekt: A 20-year cardiometabolic outcome follow-up of the Inter99 cohort – The role of birth weight and prematurity

Forskningsinstitution: Steno Diabetes Center Copenhagen.

Kontakt: +45 2830 2381

--

Kontakt Danish Diabetes Academy

Managing Director Tore Christiansen

Mail: tore.christiansen@rsyd.dk

Phone: +45 2964 6764