Har antidepressiver til mennesker med type 2 diabetes effekt på overlevelsen? | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Har antidepressiver til mennesker med type 2 diabetes effekt på overlevelsen?

Har antidepressiver til mennesker med type 2 diabetes effekt på overlevelsen? -
07.12.19

Read the English abstract: The impact of treatment with antidepressants on the course of type 2 diabetes

Læge Christopher Rohde har fået bevilget 1.1 million kr. fra Danish Diabetes Academy til at undersøge den brede effekt af antidepressiv medicin på mennesker med diabetes type 2. Det mener han nemlig vil give værdifuld viden om det helt overordnede mål for hans projekt: At undersøge om behandling med antidepressiver blandt personer med type 2 diabetes kan bedre udviklingen i forhold til fysiske følgesygdomme, smertetilstande samt i sidste ende overlevelse. Hans hypotese er, at det kan den.

I løbet af de seneste år har der været tiltagende fokus på, at personer med type 2 diabetes ikke alene udvikler fysiske følgelidelser, men ofte også psykiske lidelser. Særligt depression forekommer hyppigt – nemlig hos ca. 25 % af dem, der lever med type 2 diabetes.

-Det er meget forståeligt. De, der rammes af type 2 diabetes, løber en stor risiko for at udvikle en lang række følgelidelser som f.eks. blodpropper i hjertet og hjernen, nedsat syn, nyresygdomme og nervesygdomme. Derfor er deres livskvalitet ofte lav, og deres levetid er markant lavere end raske menneskers, fortæller Christopher Rohde.

Dertil kommer, at en depression ofte går ud over patientens evne til at følge type 2 diabetes-behandlingen, og derfor bliver sygdommen forværret, og dødeligheden øges yderligere.

Benytter bl.a. fintmaskede kliniske informationer
Christoper Rohde og hans kolleger vil i deres forskning benytte sig af to store datasæt. Det ene består af et udtræk fra de unikke danske sundhedsregistre. Herfra får de data på ca. 350.000 danskere med type 2 diabetes samt deres forbrug af antidepressiv medicin. Ved hjælp af disse data kan de undersøge, om antidepressiv medicin beskytter mod udvikling af f.eks. hjertekarsygdom og blodpropper i hjernen - samt om det øger livslængden.

Det andet datasæt består af langt mere fintmaskede kliniske informationer (herunder taljemål, rygning, alkoholforbrug, motionsvaner, familiær historik, blodprøver og urinprøver) fra mere end 8600 danskere med type 2 diabetes, der deltager i det store landsdækkende ”DD2” forskningsprojekt (www.dd2.nu).

- Ved at koble disse data til information om forbrug af antidepressiv medicin kan vi undersøge, hvordan medicinen påvirker f.eks. livsstilen hos personer med type 2 diabetes samt om deres diabetesbehandling bliver mere stabil. Vi forventer, at resultaterne af projektet vil resultere i vigtig ny viden, der kan være med til at formindske risikoen for hjertekarsygdom blandt patienter med type 2 diabetes, siger Christopher Rohde.

FAKTA
Der findes i dag kun meget få og overvejende små videnskabelige studier, der har undersøgt, om antidepressiv medicin har gavnlige effekter, der rækker udover behandlingen af selve depressionen.

I dette projekt vil forskerne undersøge den brede effekt af antidepressiv medicin hos personer med type 2 diabetes. Det gælder bl.a. effekten på diabetesbehandlingen (blodsukkerniveauer og lignende), livsstil (rygning, alkoholindtag og motion), udvikling af fysiske følgesygdomme, smertetilstande samt på overlevelse.

KONTAKT
Christopher Rohde, MD
Aarhus Universitetshospital, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
stofferrohde1@gmail.com
+45 28260990