Forskeres viden om bugspytkirtlens celler og computermodeller samles i nyt samarbejde | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Forskeres viden om bugspytkirtlens celler og computermodeller samles i nyt samarbejde

Forskeres viden om bugspytkirtlens celler og computermodeller samles i nyt samarbejde -
03.06.20

Read the English abstract

Forskning i insulin-producerende celler i bugspytkirtlen bringer canadisk professor til Odense, hvor computermodeller og analyseredskaber skal styrke forskningen og skabe nye muligheder

Den canadiske professor Patrick E. MacDonald fra University of Alberta er én af verdens førende eksperter inden for isolering og analyse af humane Langerhanske ø-celler og har stor ekspertise i forståelse af disse cellers opførsel. Adjunkt Jesper Grud Skat Madsen fra Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på Syddansk Universitet er ekspert i computermodellering og analyse af cellers genetiske og molekylære egenskaber.

Denne kombination er begyndelsen til et forskningssamarbejde, der har udspring med Patrick E. MacDonalds gæsteprofessorat, som Danish Diabetes Academy har bevilliget 250.000 kr. til.

- I min forskergruppe er vi meget positive over for dataudveksling og åbne interaktioner, der letter forskningen i diabetes. Tilsvarende støtter min institution både formelle og uformelle udvekslingsprogrammer. I Danmark vil jeg udbygge vores mange samarbejder med forskere med fokus på bedre at forstå udskillelsen af hormoner fra bugspytkirtlen i type 2 diabetes, siger Patrick E. MacDonald.

Mulighed for at udvide samarbejdet

Jesper Grud Skat Madsen ser frem til samarbejdet, og han vurderer, at der venter en velforberedt og godt rustet forskningsgruppe, da der i gruppen er omfattende viden og erfaring i analyse og modellering af transkriptionel regulering (skabelsen af en fungerende kopi af et DNA-lignende kemikalie, red.) og integration af forskellige typer data.

- Jeg er meget spændt på samarbejdet omkring dette interessante projekt, og jeg ser for mig, at vi kan udvide samarbejdsomfanget på et senere tidspunkt, fastslår Jesper Grud Skat Madsen.

Bistår dansk ph.d.’er i forskningen

Blandt de kommende samarbejdspartnere er også forskere på Center for Functional Genomics and Tissue Plasticity (ATLAS) på Syddansk Universitet og udover udsigten til at udvide samarbejdet på flere områder, så glæder professor og direktør på ATLAS, Susanne Mandrup sig også over, at MacDonald har sagt ja til at bistå én af hendes ph.d.’ere i hans forskning.

Endelig har MacDonald også været i dialog med bl.a. lektor Jakob Knudsen og professorerne Thomas Mandrup-Poulsen og Jens Holst fra Københavns Universitet om at benytte opholdet i Danmark til at etablere samarbejder på tværs af landet.

 

Af Pernille Fløjstrup Andersen, Communications Officer, DDA

Fakta

Professor Patrick E. MacDonald, University of Alberta, Edmonton, Canada, f. 1976

Har fået bevilliget 250.000 kr. af Danish Diabetes Academy

Titel: Exploring islet cell sub-types in health and type 2 diabetes

Forskningsinstitution: Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Mail: pmacdonald@ualberta.ca

--

Kontakt Danish Diabetes Academy

Managing Director Tore Christiansen

Mail: tore.christiansen@rsyd.dk

Phone: +45 2964 6764