Færre med diabetes skal rammes af hjertedød | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Færre med diabetes skal rammes af hjertedød

Færre med diabetes skal rammes af hjertedød -
07.12.19

Read the English Abstract: Glucose fluctuations and cardiovascular disease in diabetes

Man ved, der er en sammenhæng mellem store udsving i blodsukkeret hos personer med diabetes og deres risiko for at dø af hjertekarsygdom, men man ved ikke præcist hvorfor. Nu har læge Christine Rode fra Steno Diabetes Center København fået en bevilling på 1.1 million kroner fra Danish Diabetes Academy, så hun kan prøve at finde forklaringen. Over de kommende tre år skal hun, som ph.d.-studerende, gennemføre to studier på henholdsvis Steno Diabetes Center København og Nordsjællands Hospital i Hillerød, og hun tror allerede nu på, hun får resultater med stor klinisk betydning for både behandling og overlevelse blandt personer med type 1-diabetes og type 2-diabetes.

Christine Rode fortæller, at tidligere studier har indikeret en sammenhæng mellem store udsving i blodsukkeret, lavt blodsukker (hypoglykæmi) og hjertekarsygdom, men at det endnu ikke er tilstrækkeligt belyst. - Blandt patienter med type 1-diabetes er pludselig uforklarlig død hos unge, i øvrigt raske personer et kendt fænomen. Det er blevet beskrevet som “dead-in-bed ”-syndromet, da de blevet observeret hos patienter med tilsyneladende godt helbred og normalt blodsukker aftenen forinden. Baggrunden er endnu ikke blevet klarlagt, men mistanken er, at natlige episoder med hypoglykæmi kan medføre potentielt dødelige hjerterytmeforstyrrelser, siger Christine Rode.

Der mangler også viden om, hvilken effekt blodsukkerniveauet har på udfaldet ved ballonudvidelse for forsnævrede kranspulsårer, selv om mange patienter med diabetes har storkarssygdom (iskæmisk hjertesygdom).

For at belyse sammenhængen mellem blodsukkerværdier og hjertekarsygdom hos personer med diabetes vil hun derfor gennemføre to studier: 1) langtidsovervågning af blodsukkeret og hjerterytmen ved at implantere en kontinuerlig blodsukkermåler sammen med en loop recorder hos patienter med type 1-diabetes, og 2) overvågning af blodsukkeret forinden, under og efter ballonudvidelse hos patienter med type 2- diabetes.

Deltagerne er patienter med type 1-diabetes (med kendt hypoglykæmi og mindst én diabeteskomplikation) samt type 2-diabetikere under udredning for hjertesygdom med koronarangiografi (KAG).

KONTAKT
Christine Rode, MD 
Steno Diabetes Center København, Det Sundhedsvidenskabelige Institut, Københavns Universitet
christine@wex.dk  
+45 30701443

 

”Man ved, der er en sammenhæng mellem store udsving i blodsukkeret hos personer med diabetes og deres risiko for at dø af hjertekarsygdom, men man  ved ikke præcist hvorfor”