DDA finansieret forskning: Fedmekirurgi får diabetes type 2 til at forsvinde hos 3 af 4 | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

DDA finansieret forskning: Fedmekirurgi får diabetes type 2 til at forsvinde hos 3 af 4

DDA finansieret forskning: Fedmekirurgi får diabetes type 2 til at forsvinde hos 3 af 4 -
07.02.19

Lene Ring Madsen, som er en DDA finansieret forsker, har publiceret sin nye forskning om fedmekirurgi i det anderkendte diabetes tidsskrift Diabetologia. Selv om fedmekirurgi har bivirkninger – også alvorlige - lægger dette nye danske studie op til, at flere med overvægt og type 2 diabetes bør tilbydes en operation tidligere i forløbet.

Mere end 70 pct. af personer med diabetes type 2 kan stille medicinen væk efter en fedmeoperation, der også reducerer udviklingen af de frygtede senfølgesygdomme i øjne, nyrer og nerver ganske betydeligt. Så selv om fedmekirurgi har bivirkninger – også alvorlige - lægger et nyt dansk studie op til, at flere med overvægt og type 2 diabetes bør tilbydes en operation tidligere i forløbet.
Studiet offentliggøres i dag i Diabetologia, det ansete officielle tidsskrift for den Europæiske diabetesorganisation.

Bag forskningen står uddannelseslæge, ph.d. Lene Ring Madsen, og hendes arbejde viser, at de, der har mest gavn af operationen, er personer med diabetes type 2, som har været diagnosticeret med diabetes i mindre end 5 år, og som er under 50 år. Det ser dog ud til, at alle har gavn af operationen: Selv hvis man ikke slipper af med sin diabetes, ser det ud til, at man har et mindre behov for diabetes-medicin.
- Sygdommen bliver altså lettere at styre og knap så invaliderende. Så budskabet til både medicinske læger og praktiserende læger er, at vi skal inkludere fedmekirurgi i vores pallet af behandlingsmuligheder af overvægtige personer med type 2 diabetes, siger Lene Ring Madsen, der aktuelt er ansat i Herning, men har udført forskningen primært på afdelingen for Diabetes og Hormonsygdomme på Aarhus Universitetshospital samt med kolleger fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling.

En af dem, professor Bjørn Richelsen, fortæller, at det danske studie er vigtigt, da de fleste tidligere studier på området har været fra højtspecialiserede enkeltstående, udenlandske institutioner, mens dette viser resultaterne under "real-life" omstændigheder generelt og specifikt handler om forholdene i Danmark.
Også han mener, at flere med overvægt og type 2 diabetes bør tilbydes fedmekirurgi, helst tidligt efter diabetesdiagnosen. - Man behøver ikke at ændre kriterierne for kirurgi, men lægerne bør blive mere opmærksomme på dette behandlingstilbud og henvise de relevante patienter. Det vil være af stor sundhedsmæssig gevinst for dem, siger han.
Forskerne peger på, at når der tales om, at type 2 diabetes forsvinder efter operationen, afhænger det meget af, hvor lang opfølgning man ser på. Efter mange års opfølgning er der en tendens til – som forventeligt -  at type 2 diabetes kan vende tilbage hos nogle.
 - Men de år, type 2 diabetes har været borte, er af stor sundhedsmæssig betydning, siger Lene Ring Madsen.
Forskningen er bl.a. finansieret af Danish Diabetes Academy og Region Midtjylland.

FAKTA:
Med i undersøgelsen er 1111, der er har fået foretaget en fedmeoperation, og 1074, der ikke har. De bor alle i Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Lene Ring er førsteforfatter, mens sidsteforfatter er overlæge, ph.d. Reimar W. Thomsen, Aarhus Universitetshospital.

Danish Diabetes Academy, der har bidraget til at finanisere forskningen, er et landsdækkende, murstensløst netværk, der støtter unge talentfulde forskere. Bag det står Novo Nordisk Fonden, Universiteterne og Universitetssygehusene. 

 

KONTAKT:
Lene Ring Madsen, 1. reservelæge, Ph.d. 
Leemas@rm.dk
Mobil: +45 2244 1924 

Bjørn Richelsen, overlæge, Professor
richelsen@clin.au.dk
Mobil: +4551505149