Danske kvinder med graviditets- diabetes anderledes end andre kvinder | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Danske kvinder med graviditets- diabetes anderledes end andre kvinder

Danske kvinder med graviditets- diabetes anderledes end andre kvinder -
09.12.19

Read the English abstract: Improving care for gestational diabetes mellitus in Denmark – new strategies for diagnosis, management and post pregnancy care to improve the health of mothers and babies

Da den australske professor David McIntyre første gang kom til Danmark som gæsteprofessor i 2017, var hans mål at være med til at sikre en succesfuld implementering af WHO’s nye kriterier for screening for graviditetsdiabetes (GDM). Når han nu kommer til Aarhus Universitet i et nyt gæsteprofessorat, er målet et andet. Han og hans danske kolleger har nemlig vist, at danske kvinder med graviditetsdiabetes adskiller sig fra kvinder i andre dele af verden, og at internationale diagnostiske tærskelværdier således ikke kan anvendes i Danmark. Derfor er der behov for at skabe nationalt baserede diagnostiske kriterier – og det arbejde glæder han sig til at være med i.

-Der er allerede nu planlagt et stort projekt, der skal generere data og danne grundlag for at stille GDM diagnosen så præcist som muligt hos danske kvinder. Jeg vil i dette projekt kunne bidrage med en ny diagnostisk tilgang, ikke kun baseret på blodsukker niveauer, men også ved hjælp af andre parametre som overvægt hos den gravide og viden om tidligere graviditeter, siger han.

Helt overordnet har hans mål for alt arbejdet i Danmark været at forbedre behandlingen af danske kvinder med graviditetsdiabetes. Hans forskningsplan indeholder 3 hovedbestanddele, som alle er baseret på projekter og samarbejder, som han har været med til at etablere under sit tidligere DDA-gæsteprofessorat i perioden 2017-2019, og som han har et stort ønske om at bygge videre på.

- For det første vil jeg gerne samarbejde med danske forskere om at finde den mest optimale måde at diagnosticere GDM på i Danmark. For det andet ønsker jeg at bidrage til, at danske kvinder med graviditetsdiabetes får den bedst mulige behandling, siger han.

Angående den generelle behandling er planen særligt, i forskellige projekter, at se på høj-risikogrupper som svært overvægtige, gastrisk bypass-opererede og svært insulin resistente gravide kvinder, som har brug for store mængde insulin i forbindelse med behandlingen af deres GDM.

Det 3. indsatsområde er at forbedre behandlingen af kvinder med GDM-post-partum.

-På trods af at mange er af den overbevisning, at GDM forsvinder efter fødslen, er risikoen for at udvikle metaboliske sygdomme for både mor og barn forøget livslangt. For mor er der en forøget risiko for at udvikle både diabetes, overvægt, forhøjet blodtryk og hjertesygdom. Børn af GDM-mødre har ligeledes en større risiko for at udvikle diabetes og overvægt, hvorfor der i høj grad er behov for en mere overordnet indsats, der omfatter hele familien. Et sådant nationalt familiebaseret GDM-projekt, som jeg også har del i, er netop påbegyndt, fortæller David McIntyre.

Læs eventuelt mere om David McIntyre i artiklen
One size doesn’t fit all when it comes to screening of gestational diabetes in Denmark by the new WHO criteria  


KONTAKT
Professor David McIntyre
Director of Obstetric Medicine | Head of UQ Mater Clinical Unit
UQ Mater Clinical Unit Mater Health | South Brisbane |  Qld 4101

t: 07 3163 3641        f: 07 3163 2510    
e: 
david.mcintyre@mater.org.au    w: materhealth.org.au