Leder efter mekanismer, der gør det svært for os at tabe sig | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Leder efter mekanismer, der gør det svært for os at tabe sig

Stort set alle vi, der har kæmpet med at tabe os, ved, at man hurtigt tager mindst lige så meget på igen. Forklaringen er formentlig, at kroppen ikke vil tabe sig og svarer igen ved at sænke hvilestofskiftet – så fedtet forbrændes dårligere -  men nu skal ny forskning undersøge mulige nye mekanismer for regulering af hvilestofskiftet i relation til fedme og vægttab.

”Kan vi lykkes med at skaffe den viden, kan det muligvis være til gavn for udviklingen af nye lægemidler, der kan begrænse den hastigt stigende fedmeepidemi”, siger Jens Frey Halling, ph.d., cand.scient. Han har netop fået mulighed for at gå i gang med studiet i et postdoc-projekt på Københavns Universitets biologiske institut takket være en bevilling på 600.000 kr. fra Danish Diabetes Academy og medfinansiering fra Novo Nordisk A/S.

Jens Frey Halling siger, at der mangler viden om reguleringen af menneskets hvilestofskifte, men det er blevet estimeret, at omkring 30 % af hvilestofskiftet bliver brugt på at producere varme i mitokondrierne i kroppens væv. Varmeproduktionen i mitokondrierne sker ved, at membranproteiner afkobler forbrændingen af næringsstoffer fra energiproduktion i form af ATP. Dog er det endnu uvist, hvordan mitokondrierne varierer varmeproduktionen og dermed energiforbruget ved forskellig tilgængelighed af næringsstoffer. Derudover ved man ikke, hvor stor en rolle mitokondrierne spiller i at reducere hvilestofskiftet efter vægttab.

Jens Frey Halling vil derfor undersøge, hvordan hvilestofskiftet kan reguleres ved såkaldte post-translationelle ændringer i mitokondriernes proteiner. ”Vi vil undersøge dette i muskelbiopsier fra normalvægtige samt overvægtige forsøgspersoner med og uden diagnosticeret type 2 diabetes. Derudover vil vi undersøge mitokondriernes rolle i regulering af hvilestofskiftet i minigrise, som udviser en meget markant reduktion af hvilestofskiftet, når deres fødeindtag begrænses”, fortæller Jens Frey Halling.

Hans primære vejleder i forløbet er professor Henriette Pilegaard, Biologisk Institut, Københavns Universitet. Han skal også samarbejde med forskere på Syddansk Universitet, blandt dem professor Martin Røssel Larsen, og desuden skal han nogle måneder til Ottawa University i Canada for at samarbejde med professor Mary-Ellen Harper om analyserne. Han er velkendt med muligheder og arbejdsformer i Ottowa, da en del af hans tidligere postdoc-forløb også blev afviklet her.

Fakta om projektet

  • Nyligt godkendte lægemidler kan reducere appetitten og derved føre til moderat vægttab på op til 10 % af kropsvægten. Men så sænker kroppen hvilestofskiftet. Dette er sandsynligvis en stor del af forklaringen på, at vægttab som regel er meget svært at fastholde i det lange løb.
  • Tilsammen er målet med projektet at undersøge mulige nye mekanismer for regulering af hvilestofskiftet i relation til fedme og vægttab. Denne viden kan muligvis være til gavn for udviklingen af nye lægemidler, der kan begrænse den hastigt stigende fedmeepidemi.
  • Fedme er den femtestørste risikofaktor for dødelighed på verdensplan, og fedme er tæt knyttet til en række andre sygdomme som hjertekarsygdomme, kræft og diabetes.

Fakta

  • Jens Frey Halling, cand.scient., PhD

  • Har fået bevilget 600.000 kr. af Danish Diabetes Academy

  • Titel på projekt: Regulation of mitochondrial energy expenditure in obesity

  • Forskningsinstitution: Biologisk Institut, Københavns Universitet, og Novo Nordisk A/S

  • Principal investigator: Professor Henriette Pilegaard, cand.scient., ph.d., Biologisk Institut, Københavns Universitet


Kontakt
Jens Frey Halling
Mail: jefh@nexs.ku.dk
Tlf: +45 22 83 18 96

Danish Diabetes Academy
Managing Director Tore Christiansen
E-mail: tore.christiansen@rsyd.dk
Tel: +45 29 64 67 64