Går i dybden med, hvorfor fedtceller fra kvinder og mænd opfører sig forskelligt | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Går i dybden med, hvorfor fedtceller fra kvinder og mænd opfører sig forskelligt

Det er velkendt, at kvinder og mænd fordeler fedtvæv forskelligt. Men nu skal Marleen Dommerholt dybere ned i emnet og undersøge, hvad der sker inde i fedtceller fra slanke og overvægtige kvinder og mænd. Projektet er støttet af Danish Diabetes Academy med 1,2 mio. kr.

Forskellene i fedtvæv mellem kvinder og mænd bidrager til kønsspecifikke forskelle i udviklingen af fedme-komorbiditeter (sygdomme, som fedme er medvirkende til at udvikle) herunder insulinresistens og hjerte-karsygdomme.

”Imidlertid ved man endnu meget lidt om de funktionelle forskelle mellem fedtceller fra mænd og kvinder og de mekanismer, der driver disse forskelle”, siger Marleen Dommerholt, som nu med en bevilling fra Danish Diabetes Academy får mulighed for at gå mere til bunds i det i et to-årigt forskningsprojekt.

”På langt sigt vil dette kunne føre til udvikling af kønsbestemte tilgange til forebyggelse af fedme-komorbiditeter”

Marleen Dommerholt er uddannet i biomedicin ved Groningen Universitet i Holland. Det er også fra Groningen Universitet, hun i juni 2021 forsvarer sin ph.d. -afhandling, og så er hun klar til at kaste sig over sit nye forskningsprojekt i Danmark ved fedmeforskningscenteret ADIPOSIGN på Syddansk Universitet under ledelse af professor og centerleder Susanne Mandrup.

”Jeg vil undersøge, hvordan genudtrykket er forskelligt reguleret i fedtceller fra forskellige fedtdepoter fra mænd og kvinder. Jeg vil også undersøge, hvordan genudtrykket er påvirket af overvægt”, fortæller Marleen Dommerholt.

Ved at sammenligne genudtryk fra forskellige fedtdepoter hos mænd og kvinder håber hun at kunne give en ny indsigt i de molekylære mekanismer, der ligger til grund for forskelle mellem mænd og kvinders fedtceller.

”På langt sigt vil dette kunne føre til udvikling af kønsbestemte tilgange til forebyggelse af fedme-komorbiditeter”, siger Marleen Dommerholt.

Skal undersøge fedtceller fra slanke og overvægtige mænd og kvinder
Marleen Dommerholt vil oprense fedtceller fra biopsier fra mænd og kvinder, som har et BMI på henholdsvis under 25 og et BMI over 30. Biopsierne bliver taget fra fedtdepotet i mavens underhud og fra det fedt, der sidder inde omkring tarmene. Fedtcellerne vil hun bruge til at analysere genudtryk, epigenetik og metaboliske forskelle.

”Ved hjælp af bioinformatiske analyser af genudtrykket vil jeg forudsige funktionelle forskelle mellem fedtcellerne, og de mest interessante forskelle vil blive underkastet yderligere analyser for at undersøge betydningen af disse forskelle”, siger Marleen Dommerholt.

Hun får adgang til humane biopsier via et samarbejde med professor og overlæge Filip Krag Knop, leder af Center for Klinisk Metabolisk Forskning ved Gentofte Hospital. Marleen Dommerholt skal også samarbejde med og besøge professor Madan Babu ved Center of Excellence in Data-Driven Discovery, St. Jude Children’s Research Hospital, Tennessee, USA. Madan Babu er ekspert i computational biologi og partner i centeret ADIPOSIGN.  

”Projektet vil gøre det muligt for mig at udvikle kompetencer inden for ’next-generation’ sekvensering og bioinformatik og inden for brugen af disse avancerede teknologier på kliniske prøver. Det vil give mig en unik kombination af færdigheder, som vil være ekstremt værdifuld i min fremtidige karriere”, siger Marleen Dommerholt.

Fakta

  • Marleen Dommerholt, cand.scient. (PhD juni 2021)

  • Har fået bevilliget 1,2 mio. kr. af Danish Diabetes Academy

  • Titel på projekt: Gender-specific signalling networks in human adipocytes

  • Forskningsinstitution: Center of Adipocyte Signalling (ADIPOSIGN), Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, Syddansk Universitet

  • Principal Investigator: Centerleder og Professor Susanne Mandrup, cand.scient., ph.d., Center of Adipocyte Signalling (ADIPOSIGN), Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, Syddansk Universitet


Kontakt
Marleen Dommerholt
E-mail: m.b.dommerholt@gmail.com
Tlf: +31 64 32 74 113

Danish Diabetes Academy
Managing Director Tore Christiansen
E-mail: tore.christiansen@rsyd.dk
Tel: +45 29 64 67 64

/Af Project Manager Nina Jensen, Danish Diabetes Academy