Fundament for nye ernærings- og behandlingsstrategier | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

Fundament for nye ernærings- og behandlingsstrategier

β-hydroxybutyrat er det centrale stof i ny forskning på Steno Diabetes Center Aarhus, der bl.a. kan gavne patienter med type 2 diabetes og atleter

Personer med type 2 diabetes, personer med svækket muskelfunktion og atleter. Det er de tre grupper, Ole Emil Andersens forskning kan få betydning for, og han siger selv, at hans projekt har potentiale til at skabe et fundament for nye ernærings- og behandlingsstrategier hos de tre grupper med det til fælles, at det er vigtigt, hvordan deres skeletmuskler fungerer og omsætter energi under muskelarbejde.

Ole Emil Andersen er læge og forskningsassistent tilknyttet Steno Diabetes Center Aarhus, og han har netop fået en bevilling på 1.1 million kr. fra Danish Diabetes Academy til arbejdet.

Han siger om projektet, at skeletmuskler ikke blot er essentielle for menneskekroppens evne til bevægelse, men at de også spiller en central rolle for blodsukkerreguleringen. Med alderen mindskes musklernes evne til at optage sukker fra blodet, og samtidig stiger risikoen for udvikling af type 2 diabetes. Både dette aldersbetingede fald i musklernes evne til at sænke blodsukkeret og den aldersbetingede reduktion i arbejdsevne synes relateret til dårligere energiomsætning i muskler.

Et andet faktum er, at β-hydroxybutyrat – et ketonstof, som naturligt produceres af leveren ved lav kulhydrat-tilgængelighed – forbedrer pumpefunktionen i hjertemusklen ved at øge energiomsætningen. β-hydroxybutyrat synes også at forbedre idrætspræstationer inden for udholdenhedsidræt.

”Hvorvidt β-hydroxybutyrat har en direkte virkning på funktion og energiomsætning i skeletmuskler er dog uvist”, siger Ole Emil Andersen.

Det vil han nu finde ud af i tre metodemæssigt forskelligartede forsøg:

1) Et dyrestudie, hvor rottemuskler isoleres og udtrættes, mens de er omgivet af en væske indeholdende β-hydroxybutyrat eller glukose. Hermed bliver det muligt at måle musklernes udholdenhed og reaktion på elektriske impulser, når de tilbydes β-hydroxybutyrat.

2) Et MR- scanningsstudie, hvor skinnebensmusklens energiomsætning undersøges, mens musklen arbejder i en ny-designet MR-fodpedal. Forsøgspersonerne vil bestå af to grupper: en ældre og en yngre gruppe. I begge grupper vil hver forsøgsdeltager blive undersøgt på forskellige dage, mens de enten får β-hydroxybutyrat eller saltvand ind i blodbanen. Metoden er skånsom for deltagerne og muliggør et detaljeret indblik i musklernes energiomsætning under muskelarbejde.

3) Et funktionelt studie. Her vil den fysiske formåen sammenlignes efter indtag af keton-drik og efter en sukker-drik med samme kalorieindhold. Studiet vil være et cykelstudie, hvor iltoptag og udtrætning vurderes under både høj- og lavintenst muskelarbejde hos personer i et tidligt stadie af type 2 diabetes og i fysisk aktive personer.

Som led i ph.d.-forløbet skal Ole Emil Andersen en periode til Florida Hospital, USA, og være del af Bret Goodpaster’s forskningsgruppe i hospitalets Translationel Research Institute for Metabolism and Diabetes. Planen er, at dette samarbejde skal konsolidere samarbejdet mellem Aarhus Universitet, Steno Diabetes Center Aarhus og Goodpasters gruppe.

Fakta

  • Ole Emil Andersen, cand.med., forskningsassistent

  • Har fået bevilget 1,1 mio kr. af Danish Diabetes Academy

  • Titel på projekt: The Metabolic Effects of β-hydroxybutyrat on Working Skeletal Muscle

  • Forskningsinstitution: Steno Diabetes Center Aarhus

  • Vejleder: Forskningschef, professor Niels Jessen, Steno Diabetes Center Aarhus og Aarhus Universitet 


Kontakt
Ole Emil Andersen
E-mail: oleemil@clin.au.dk
Tlf: +45 29 93 41 67

Danish Diabetes Academy
Managing Director Tore Christiansen
E-mail: tore.christiansen@rsyd.dk
Tel: +45 29 64 67 64