En enkelt træning er nok. Er det takket være mTORC1? | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
  • Search form

En enkelt træning er nok. Er det takket være mTORC1?

Det endelige mål for Magnus Romme Larsen er at udvikle motion i pilleform til dem, der ikke selv kan træne tilstrækkeligt fysisk til at øge insulinfølsomheden.

En række studier har vist, at blot en enkelt træning øger insulinfølsomheden i musklerne - en effekt der medvirker til bedre at kunne kontrollere blodsukkeret i de efterfølgende dage, men hvad sker? Hvilke molekylære mekanismer ligger til grund for denne sundhedsgavnlige effekt? Det vil stud.cand.scient. Magnus Romme Larsen – kandidat i september - bruge de næste tre år af sit liv til at finde ud af med det langsigtede mål, at der kan udvikles et lægemiddel til dem, der ikke selv kan træne tilstrækkeligt.
Det sker i et Ph.D-forløb på Københavns Universitets Institut for Idræt og Ernæring, og det har han netop fået en bevilling på 1.1 mio kroner fra Danish Diabetes Academy til at gennemføre.

Teorien er, at svaret er mTORC1 signalering
Magnus Romme Larsens og han vejleder, professor Jørgen Wojtaszewskis teori er, at svaret er mTORC1 signalering. I hvert fald har Wojtaszewskis gruppes undersøgelser af muskelbiopsier fra mennesker via massespektrometri  identificeret mTORC1 signalering som et bindeled mellem insulin- og træningsinduceret signalering til en forbedret glukoseoptagelse i de anvendte muskler.

Viser det sig, deres hypotese holder, er perspektivet, at der potentielt kan udvikles lægemidler, der målrettet efterligner de positive effekter af fysisk aktivitet og dermed øger muskulaturens insulinfølsomhed. Med andre ord – motion i pilleform til dem, der ikke selv kan træne tilstrækkeligt fysisk.

Den viden, Magnus Romme Larsen går på jagt efter, er meget vigtigt at få skaffet frem: Skeletmuskulaturen er ansvarlig for den største del af glukoseoptagelsen og udgør op mod 80 pct. af den insulin-stimulerede optagelse af sukker i hele kroppen.

Magnus Romme Larsen fortæller, at industrien er meget optaget af denne forbedring af insulinfølsomheden efter fysisk aktivitet, men at mangel på viden om de bagvedliggende molekylære mekanismer hidtil har afholdt den fra at udnytte dette biologiske fænomen.

Et af de forsøg, han skal i gang med, går ud på at blokere mTORC1 med et lægemiddel i 12 unge sunde mænd, før han lader dem udføre fysisk arbejde med det ene ben i to timer. Efter fire timer vil han måle insulinfølsomheden, og hans forventning er, at han ved at blokere for mTORC1 kan slukke for de positive effekter af fysisk aktivitet. I sidste ende er det forventningen, at man herigennem kan blive klogere på sammenhængen mellem fysisk aktivitet, muskulær insulinfølsomhed og en bedre kontrol af blodsukkeret.

Vil potentielt gavne mennesker med diabetes
Magnus Romme Larsen arbejder allerede på Københavns Universitets Institut for Idræt og Ernæring, hos professor Jørgen Wojtaszewski, der bliver hans hovedvejleder i Ph.D-forløbet.

Jørgen Wojtaszewski er meget glad for, at Magnus nu sikres en bevilling og dermed arbejdsro. ”Forskningen er en enestående mulighed for at skaffe ny viden. Hvis vores hypotese bliver bekræftet om, at mTORC1 spiller en central rolle i reguleringen af insulinfølsomheden, vil det potentielt kunne komme personer, der lever med diabetes, til gavn. Industrien har allerede vist forskningen opmærksomhed og nysgerrighed – bl.a. fordi projektet vil  bidrage til  viden om de cellulære signaleringsmekanisme omkring  insulinfølsomhed, som kan blive fundamental for udvikling af et lægemiddel rettet mod nedsat insulinfølsomhed i muskelvævet”, siger han.

Ned til samarbejdspartnere i Australien
I løbet af Ph.D-forløbet skal Magnus Romme Larsen i en periode til Universitetet i Sydney, til professor David James, anerkendt som et af verdens bedste forskningsmiljøer inden for massespektrometri. James samarbejder tæt med Jørgen Wojtaszewski og har været involveret i de indledende forsøg, der har skabt interessen for mTORC1. Formålet med Magnus’ besøg i Australien er at lære sig omfattende biokemiske analyser på biologisk materiale opsamlet fra det humane forsøg udført i Danmark.   

Fakta

  • Stud.cand.scient Magnus Romme Larsen

  • Har fået bevilliget 1.1 mio kr. af Danish Diabetes Academy.

  • Titel på projekt: Causal linkage of mTORC1-signaling in sensitizing muscle to insulin action in recovery from exercise

  • Forskningsinstitution:  Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring, Molekylær fysiologi

  • Hovedvejleder: Professor Jørgen WojtaszewskiKontakt
Magnus Romme Larsen
E-mail_ marl@nexs.ku.dk 
Tlf: +45 40 18 62 74

Danish Diabetes Academy
Managing Director Tore Christiansen
E-mail: tore.christiansen@rsyd.dk
Tel: +45 29 64 67 64