Bedre hjælp på vej til psykisk syge - får dobbelt så ofte type 2 diabetes som andre | Danish Diabetes and Endocrine Academy
|
 • Search form

Bedre hjælp på vej til psykisk syge - får dobbelt så ofte type 2 diabetes som andre

Mennesker med alvorlige psykiske sygdomme som skizofreni eller bipolar lidelse får dobbelt så ofte type 2 diabetes som mennesker uden disse sygdomme. Denne gruppe patienter er desuden også mere tilbøjelig til at udvikle både akutte diabeteskomplikationer og kroniske mikrovaskulære og makrovaskulære diabetes komplikationer, hvilket i sidste ende er medvirkende til, at de dør mere end 15 år før almen befolkningen.

Det arbejder Steno Diabetes Center Sjælland i Psykiatrien Vest i Slagelse intenst på at ændre – og de får nu hjælp. Professor Richard I.G. Holt fra University of Southampton, England, kommer som gæsteprofessor på en bevilling fra Danish Diabetes Academy på 250.000 kr.

Formålet med gæsteprofessoratet er at opruste forskningsindsatsen og de behandlingsmæssige indsatser for patienter med både diabetes og psykisk sygdom, først i Region Sjælland, dernæst i hele Danmark.

Richard I.G. Holt og hans danske værter, primært Sidse Arnfred, professor i klinisk psykiatri ved Københavns Universitet, har samarbejdet i flere år, bl.a. var han på talerlisten, da Steno Diabetes Center Sjælland i 2019 holdt sin første indledende konference, som markerede starten på dets fokuserede indsats for diabetes og psykiatri.

De to hovedspørgsmål, som de danske forskere og deres engelske gæst vil fokusere på, er:

 • Hvordan kan man forebygge eller forsinke type 2 diabetes hos patienter med alvorlig sindslidelse?
 • Hvordan kan man forbedre den kliniske behandling og forebygge komplikationer, når patienten først har fået type 2 diabetes?

Richard I.G. Holt vil i den periode, han er tilknyttet Steno Diabetes Center Sjælland:

 • udvikle en forskningsstrategi for stedet i samarbejde med de lokale forskere, både inden for forebyggelse af, screening for og klinisk behandling af mennesker med type 2 diabetes og alvorlig sindslidelse
 • samle forskere i forskellige sektorer inden for feltet type 2 diabetes, prædiabetes og psykiske lidelser med det formål at designe mindst ét stort fælles forskningsprojekt
 • talentudvikle forskere, der arbejder inden for feltet type 2 diabetes og psykiatrisk komorbiditet samt opbygge stærke kompetencer inden for forskningsformidling blandt disse forskere.

Det ligger allerede nu fast, at teamet vil afvikle ph.d.-seminarer og workshops for at forøge personalets opmærksomhed på behandlings- og støttebehov hos mennesker med diabetes og alvorlig sindslidelse blandt sundhedspersonale. Blandt andet vil man afvikle en todages konference, der samler behandlere, både fra primær og sekundær sektor, og forskere inden for type 2 diabetes og psykiatri.

Samlet set forventes gæsteprofessorens indsats at løfte både forskningen, dvs. lede til iværksættelse af større kliniske forskningsprojekter og deraf afledte videnskabelige publikationer, og optimere den kliniske behandling af patienter med diabetes og samtidig alvorlig sindslidelse i Region Sjælland og i hele Danmark.

Fakta om Fusionsklinikken

 • Steno Diabetes Center Sjælland har igangsat “Fusionsklinikken”  i Psykiatrien Vest i Slagelse, netop til behandling af patienter med samtidig alvorlig sindslidelse og diabetes. Formålet med klinikken er at forbedre patientens samlede behandling i et helhedsorienteret perspektiv.

Fakta

 • Richard I.G. Holt, professor, PhD. FRPC, University of Southampton, England

 • Har fået en bevilling på 250.000 kr. fra Danish Diabetes Academy

 • Titel på projektet: Preventing and managing diabetes in people with severe mental illness

 • Forskningsinstitution i Danmark: Steno Diabetes Center Sjælland 

 • Vært i Danmark: Professor og forskningsleder Sidse Arnfred, dr.med., ph.d., Psykiatri Vest, Region Sjælland, og Klinisk Institut, Københavns Universitet


Kontakt
Richard I.G. Holt
E-mail: R.I.G.Holt@soton.ac.uk 

Sidse Arnfred
E-mail: sidar@regionsjaelland.dk
Tlf: + 45 24227045

Danish Diabetes Academy
Managing Director Tore Christiansen
E-mail: tore.christiansen@rsyd.dk
Tel: +45 29 64 67 64